Opening bijenhotels op Golfpark De Haenen

Foto: De Haenen

De officiële opening van twee bijenhotels op Golfpark De Haenen in Teteringen op dinsdagavond 28 juni. Tijdens de avond lichtten wij toe waarom wij aandacht voor een goede leefomgeving van wilde bijen belangrijk vinden.

Golfpark De Haenen zet zich de komende jaren in om tot chemievrij beheer van de golfbaan te komen en wil dat onder andere laten zien door het plaatsen van bijenhotels. Het golfpark hecht ook veel waarde aan toegankelijkheid voor de omwonenden, de bijenhotels zijn ook te zien voor wandelaars op de golfbaan.

Bedreiging bijensoorten

Van de meer dan 350 wilde bijensoorten die in Nederland voorkomen wordt een groot aantal bedreigd. Dat is een probleem want ze zijn erg belangrijk voor de bestuiving van landbouwgewassen en bloemen in de natuur. Wilde bijen hebben voldoende voedsel (veel verschillende bloeiende planten en bomen) en voldoende schuilmogelijkheden nodig. In een omgeving met schadelijke stoffen (bestrijdingsmiddelen, uitlaatgassen) wordt het voor wilde bijen erg moeilijk om te overleven.

Golfpark De Haenen erkent het belang van bijen en streeft ernaar het beheer zodanig aan te passen dat de leefomgeving van de wilde bijen zo min mogelijk bedreigd wordt. Dat houdt onder andere in dat er dit jaar een traject gestart is om in enkele jaren tot chemievrij beheer van de golfbaan te komen. Het golfpark streeft naar een golfbaan waar biodiversiteit en golfen hand in hand gaan.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

0