NAC Breda onderzoekt om stadion terug te kopen

Foto: Creative Commons / Martijn Mureau

NAC Breda krijgt tot 31 mei 2019 het exclusieve recht op de koop van het Rat Verlegh Stadion. In die periode gaat NAC Breda onderzoeken of ze de koop van het stadion voor een marktconforme prijs rond kan krijgen. Een eventuele koop van het stadion door NAC Breda maakt de relatie tussen beide partijen toekomstbestendig en moet zorgen voor lagere huisvestingslasten voor de voetbalclub.

Ruimten die niet primair door NAC Breda worden gebruikt maken in principe geen deel uit van de koopoptie. Het gaat dan onder andere om toren 3, 8 businessappartementen en bijbehorende grond. Door de ruimten en bijbehorende grond niet mee te nemen in de koopoptie wordt de haalbaarheid van de koop groter. De hoektorens 1 en 2, overige 10 businessappartementen en het kantorencomplex aan de noordzijde zijn in eigendom van derden en maken geen onderdeel uit van de koopoptie.

Paul de Beer, wethouder: “Na het afronden van de verkoopprocedure in 2017 zijn we constructief met NAC Breda in gesprek gebleven. We hebben gezocht naar passende oplossingen om de haalbaarheid van de koop te vergroten. Het zou hartstikke mooi zijn als het lukt en NAC Breda weer eigenaar van haar eigen vastgoed kan worden. Zo maken we de relatie tussen NAC Breda en de gemeente toekomstbestendig en blijven het plezier en de traditie van het voetbal voorop staan.”

Justin Goetzee, algemeen directeur NAC Breda: “De plannen voor het terugkopen van het eigen stadion liggen al geruime tijd op tafel. Eind 2017 leek dat via de onafhankelijke stichting Rat Verlegh Stadion dichtbij, maar ketste het spijtig genoeg af. Wij zien het in eigen beheer nemen van het stadion nog steeds als een enorme kans om onze huisvestingslasten te verlagen en daarmee een volgende stap te zetten in de financiële continuïteit van NAC. Daarom zijn we ondanks het teleurstellende resultaat van de verkoopprocedure met de Gemeente Breda in gesprek gebleven om de mogelijkheden te bespreken. We zijn tevreden met de uitkomst van deze gesprekken, mede door de open en positieve houding van de gemeente ten opzichte van NAC. De optie tot koop geeft ons de rust en tijd om tot een gedegen financieringsmodel te komen. We gaan de komende maanden aan de slag in de hoop dat we aan de finish weer baas in eigen huis worden. Dat zou een enorme impuls betekenen voor de koers die we hebben ingezet met deze club.”

NAC Breda krijgt tot 31 mei 2019 de tijd om binnen de gestelde voorwaarden de koopoptie te verzilveren. Als dat lukt, gaan de partijen om tafel om tot een voor beide partijen acceptabele koopovereenkomst te komen. Daarin kan ook worden gekeken naar de mogelijkheden voor verkoop van de ruimten die niet primair door NAC worden gebruikt maar waar de club wel waarde aan hecht, zoals toren 3.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden