Opening Integraal Kindcentrum Oase

Foto: IKC Oase

In maart is het zover: dan opent Integraal Kindcentrum Oase haar deuren op de prachtig gerenoveerde locatie aan de Kameelstraat 2 in de wijk Brabantpark. Een unieke plek waar cbs De Fontein en Kindercentrum Belle Fleur samen onderwijs en opvang verzorgen voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

De nauwe samenwerking tussen de leerkrachten van de basisschool en de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang binnen het IKC zorgt voor een doorlopende leerlijn voor elk kind. “Een omgeving waar de ontwikkeling van kinderen integraal gestimuleerd wordt. Een unieke plek waar ieder kind tot zijn recht komt, gezien wordt en ruimte krijgt om zich breed te ontwikkelen”, aldus Arnoud Wever, bestuurder van de Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Midden-Brabant, het overkoepelend orgaan waar De Fontein deel van uitmaakt.

Astrid Boot, directeur van Kindercentrum Belle Fleur, vult aan: “Bij Belle Fleur leren en ontwikkelen kinderen zich spelenderwijs, in lijn met het onderwijs op de basisschool. Er is een kinderdagverblijfgroep voor kinderen van 0 tot 4 jaar, een peutergroep van 2,5 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang. Daarnaast verzorgt we de lunchpauze voor kinderen die overblijven. Tijdens de lunch zorgt onze sportinstructeur voor een actief programma.
Kinderen van 0 tot 12 jaar blijven bij ons dus de gehele dag op één vertrouwde plek, een prachtige plek met ook buiten het gebouw veel ruimte en mogelijkheden

Het pand waarin IKC Oase gevestigd is, is compleet gerenoveerd volgens de geldende richtlijnen en wensen van de school en de kinderopvang. Met een prachtig, licht en transparant gebouw als resultaat. En dankzij de kleinschaligheid van zowel De Fontein als Belle Fleur heerst er een prettige, gemoedelijke sfeer.

Zaterdag 23 maart organiseren De Fontein en Kindercentrum Belle Fleur een feestelijke opening van IKC Oase voor de omwonenden in de wijk Brabantpark, bewoners uit Heusdenhout en omliggende wijken.
Het managementteam , met onder andere Erna Nederlof van De Fontein en Locatiemanagers Resi Beentjes en Denise Koning van KC Belle Fleur heten u dan van harte welkom.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden