Een ton aan provinciale impulsgelden voor twee Bredase culturele initiatieven

Foto: CC0/Public Domain

Twee Bredase initiatieven ontvangen een subsidiebijdrage uit het provinciale impulsgeldenprogramma. Bij de eerste ronde van dit jaar werden de aanvragen van Corpo Máquina en Park Zuiderhout gehonoreerd. In totaal ontvangen zij bijna €100.000,-.

Het gaat om innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten. Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien tot verankerde projecten waar we in Brabant trots op kunnen zijn. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

De twee gehonoreerde projecten in Breda e.o.:

Corpo Máquina

In 2017 richtten choreograaf Guilherme Miotto en jongerenwerker bij R-Newt Amine Mbarkihet het dansgezelschap Corpo Máquina op. Het gezelschap stelt fysieke aanwezigheid en beleving centraal in haar werk en betrekt daarbij ongeschoolde dansers uit specifieke doelgroepen. De voorstellingen dragen bij aan de talentontwikkeling van de (vaak kwetsbare) deelnemers door een bottom-up manier van werken. Door met de toekenning uit de impulsgelden de organisatie te ontwikkelen en versterken hoopt het gezelschap haar talentontwikkelingsprogramma te kunnen uitbreiden en haar zichtbaarheid te vergroten.

Park Zuiderhout

Zorginstelling Park Zuiderhout in Teteringen is een voorbeeld van een niet-culturele partij die een subsidiebijdrage uit de impulsgelden ontvangt om – in nauwe samenwerking met Stedelijk Museum Breda – een interactief kunstproject en residentieprogramma te realiseren. De Adviescommissie spreekt van een integrale aanpak die de duurzame verbinding tussen cultuur en zorg stimuleert en een voorbeeldfunctie heeft voor andere cultuur- en zorginstellingen in Brabant.

Impulsgeldenprogramma

Met het impulsgeldenprogramma wil Provincie Noord-Brabant initiatieven stimuleren die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem in de volle breedte: professionele kunsten, amateurkunst en cultuureducatie. Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de versterking van de Brabantse culturele sector en/of het verbinden van de cultuursector met andere domeinen, kunnen een beroep doen op de impulsgelden. Het gaat om financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden