Toekomst Bredase sportaccommodaties

Met de vaststelling van Nota Bewegingsruimte schetst het College van burgemeester en wethouders de toekomst van de gemeentelijke sportaccommodaties.

Bernie van den Berg, wethouder Sport: “Sport verbindt mensen en stelt hen in staat mee te doen aan de samenleving. Daarmee levert sport een belangrijke bijdrage aan de stad. Die rol willen we graag behouden, ondersteunen en waar mogelijk uitbreiden. Sport moet dan wel over de juiste accommodaties beschikken. Met de Nota Bewegingsruimte zorgen we daarvoor. We zetten in op een goede basis, die aansluit bij de vraag van de inwoners. Ook geven we meer verantwoordelijkheid en ruimte aan de gebruikers. Zo krijgt de sport ook in de toekomst alle kansen om als verbindende kracht bij te dragen aan Breda en al haar inwoners.”

Een goede basis

Het Bredase sportaccommodatiebeleid heeft als doel dat er voldoende binnen- en buitensportaccommodaties zijn. Ze moeten zoveel mogelijk multifunctioneel zijn en toegankelijk voor alle doelgroepen. De meeste sportaccommodaties voldoen al aan die uitgangspunten. Zo is bijvoorbeeld het aantal accommodaties voor de komende jaren toereikend en blijft het totaal aantal verenigingsleden tot en met 2030 ongeveer gelijk. Voor de komende jaren ligt de uitdaging in de balans tussen vraag en aanbod: heeft Breda de juiste sportaccommodaties voor haar inwoners?

Financiën op orde

Breda doet het goed op het gebied van sport en financiën. De afgelopen jaren kostten de sportaccommodaties de gemeente op jaarbasis € 12,9 miljoen en waren de opbrengsten € 3 miljoen. De gebruikers betalen dus zo’n 24% van de totale kosten. Vergeleken met de vier grootste Brabantse steden betalen de Bredase verenigingen een gemiddelde huur tegen lage gemeentelijke kosten en heeft Breda een hoog percentage sporters.
Ingrijpende maatregelen om de financiën op orde te brengen zijn grotendeels van de baan. In eerdere prognoses leek de komende jaren een financieel tekort van € 1,2 miljoen te ontstaan. Door herziening van het meerjarenprogramma voor onderhoud en extra geld voor beheer en onderhoud blijft het tekort beperkt tot € 100.000.

Uitwerking Nota Bewegingsruimte

Breda gaat samen met de sportverenigingen de nota verder uitwerken. Er komt onder meer een nieuw tarievensysteem met meer transparantie. Ook krijgen de sportverenigingen meer verantwoordelijkheid voor de eigen accommodatie, zodat ze meer mogelijkheden hebben om inkomsten te genereren.
Op 23 april staat de Nota bewegingsruimte op de agenda van de gemeenteraad.

Altijd op de hoogte van het laatste Breda Nieuws? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden