Wet bodembescherming 08-04-2015

Geschreven op: 03 april 2015

Type bekendmaking:
bodembeschermingsvergunning

Tekst:

Wet bodembescherming

Ontvangen kennisgeving van een melding Besluit uniforme sanering

Verzoeker       

Wematech Bodem Adviseurs B.V.

Adres van de locatie

Speelhuislaan 39 Breda

Inhoud aanvraag

Melding uniforme sanering

Datum ontvangst

1 april 2015

 

Binnen vijf weken na ontvangst van deze melding kan aangevangen worden met saneren, tenzij binnen vijf weken een mededeling van het College van burgemeester en wethouders is ontvangen waarin staat dat de melding niet in overeenstemming is met het Besluit uniforme sanering. Deze mededeling van het College van burgemeester en wethouders is geen besluit (beschikking) in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. De mededeling kent geen inspraak-, terinzagelegging- of zienswijzenprocedure en ook geen bezwaar- en beroepprocedure naar aanleiding van de melding.

Samenvatting: 

Wet bodembescherming

Postcode Huisnummer: 

4815CB, 39

Publicatiedatum: 

08 april 2015

Locatie op de kaart:

Altijd op de hoogte van het laatste Breda Nieuws? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden