Gemeente, corporaties en huurders tekenen nieuwe Alliantie 2015 – 2018

De Gemeente Breda, Laurentius, AlleeWonen, Wonen Breburg en huurders, verenigd in de Gezamenlijke Huurders Koepel Breda (GHK), hebben nieuwe afspraken voor de komende vier jaar gemaakt. Op maandag 20 april ondertekenden vertegenwoordigers van deze organisaties de Alliantieafspraken.

De partijen kiezen voor een duidelijke omslag naar een meer sociaal-maatschappelijke agenda. Accenten liggen op beschikbaarheid van goedkope en betaalbare huurwoningen, betaalbaar wonen, duurzaamheid en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling en zorg.

Er komt een gezamenlijke ‘Taskforce beschikbaarheid en betaalbaarheid’ die de opdracht heeft om op onorthodoxe wijze te zorgen voor meer goedkope en betaalbare huurwoningen.

Patrick van Lunteren, wethouder wonen: ‘Een unicum in Nederland, voor zover ik weet. De huurdersverenigingen zaten voor het eerst mee aan tafel bij het opstellen van de alliantie-afspraken met woningbouwcorporaties. De huurders hebben er keihard voor gewerkt en met succes. Iets om trots op te zijn als Breda. Maar we hebben meer partijen nodig om meer betaalbare woningen in Breda te krijgen. Ik daag de stad dan ook uit om met ons daarover mee te denken en te komen met frisse en vernieuwende ideeën.’

De GHK Breda is een nieuwe partner in de Alliantie Breda. Breda is één van de eerste gemeenten in Nederland waar dat is gelukt.
Wil van Ruiten, namens de GHK Breda: “we zijn trots op onze officiële rol bij deze afspraken. We zijn een serieuze gesprekspartner in de Alliantie en hebben direct invloed gehad op de prestaties die door gemeente en woningcorporaties die gaan leveren voor betaalbaar en prettig wonen in Breda.”

Tonny van der Ven, namens de Bredase corporaties: “als partners in betaalbaar wonen investeren we in woningen, wijken en mensen. De corporaties zijn blij met de nieuwe prestatie afspraken en met de concrete aandacht hierbij het betaalbaar houden van de huren de komende jaren. Dat is nodig omdat veel van onze huurders financiële zorgen hebben, naast andere zorgen zoals het leefbaar houden van de wijk en de zorg over de toekomstige zorg. En een compliment voor de constructieve bijdrage van bewoners. Zij zaten, als volwaardige onderhandelingspartner, voor het eerst aan tafel bij deze afspraken. In Breda hebben we dus al gehandeld zoals de minister heeft bepaald, dat is goed bevallen en belooft veel goeds voor de uitvoering van deze Alliantie.”

Betaalbaarheid en duurzaamheid

Eén van de concrete afspraken om de woonlasten van huurders beheersbaar te houden is dat Breda voor 1 juli 2015 komt met een extra regeling voor woonlastenondersteuning. De regeling richt zich op  mensen in een huurwoning én huiseigenaren. Financiële educatie is één van de verplichte onderdelen van de regeling. Corporaties dragen bij door mensen die in aanmerking komen voor deze regeling aan te bieden naar een goedkopere woning te verhuizen. Ook willen de corporaties de servicekosten zoveel mogelijk verlagen, bijvoorbeeld door bewoners de mogelijkheid te bieden te helpen in onderhoud of beheer.
De woningcorporaties gaan ervoor zorgen dat hun huurwoningen in de sociale sector  een kwaliteit hebben die past bij de huurprijs. Te hoge woonlasten van bewoners willen de partners voorkomen, dus de inzet op woningkwaliteit is ondergeschikt aan betaalbaarheid. Verder willen de corporaties bij groot onderhoud een labelverbetering doorvoeren voor energieverbruik.

Wijkimpuls en sociaal-maatschappelijk

Er komt extra komt inzet in wijken, onder de noemer van ‘Wijkimpuls’. Die richt zich vooral op het bevorderen van participatie, werkgelegenheid en leefbaarheid. De ‘Wijkimpuls Breda 2015 tot en met 2018’ die door gemeente en corporaties is opgesteld, vormt de komende vier jaar de basis. De gemeente zet tot en met 2018 € 4 miljoen (€ 1 miljoen per jaar) in voor de Wijkimpuls. De corporaties dragen gezamenlijk € 4 miljoen (€ 1 miljoen per jaar) bij.
Het GWI-beleid wordt in 2015 geactualiseerd. Daarbij gaat het om vraag/aanbod woonzorgwoningen, de geschiktheid van woningen voor ouderen of mensen met een beperking en de mogelijke herbestemming van woonzorgcentra. Huisuitzetting wordt zoveel mogelijk voorkomen door preventieve woonbegeleiding en schuldhulpverlening aan te bieden.

Inzet voor bijzondere doelgroepen

Studenten en starters krijgen bijzondere aandacht, waarbij voor de laatste groep de Starterslening tot 2018 worden ingezet. Verder wordt door de Alliantiepartijen een actieve rol geleverd ten aanzien van de huisvesting van statushouders in de gemeente Breda en zetten partijen zich in voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen