Verklaring: Breda verlengt opvang asielzoekers in De Boschpoort met één jaar

Het college van burgemeester en wethouders verlengt de opvang van asielzoekers in De Boschpoort met één jaar. Dit definitief besluit volgt op de bespreking in de commissievergadering van 23 september. Eerdere afspraken tussen gemeente en COA blijven van kracht zoals vastgelegd in de bestuursovereenkomst: maximaal 400 vluchtelingen, een mix van bewoners en minimaal 40% gezinnen.

Breda is een gastvrije stad. Als negende stad van het land loopt Breda niet weg om vluchtelingen in samenwerking met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) op te vangen en te huisvesten. Sinds oktober 2014 vangt Breda 400 vluchtelingen op in azc De Boschpoort. Samen met Bredase onderwijsinstellingen verzorgen we voor tientallen kinderen uit het AZC gericht onderwijs voor anderstaligen. Vele Bredase vrijwilligers zijn dagelijks betrokken om de vluchtelingen wegwijs te maken in Breda en mee te laten doen in de samenleving.

Door de vele brandhaarden en oorlogen in de wereld blijft het aantal vluchtelingen toenemen. De toestroom van vluchtelingen is ook in Nederland dermate groot dat er volgens de staatssecretaris sprake is van een noodsituatie. Staatssecretaris Dijkhoff heeft gemeenten, waaronder Breda, opgeroepen om op korte termijn in actie te komen en meer opvangplaatsen in Breda voor vluchtelingen beschikbaar te stellen. De gemeente bekijkt dit met zorg en met aandacht voor de omvang van de problematiek en stemmen dit af met gemeenten in onze regio. Waarbij we van mening zijn dat dit processen zijn die zorgvuldig vormgegeven moeten worden.

De omvang en de ernst van de vluchtelingenproblematiek is groot. We zien allemaal de schrijnende beelden. Hulp is nodig en komt op allerlei manieren op gang. Mooi om te zien dat er zoveel initiatieven in het land ontstaan, zowel particulier als via organisaties. Daar is het college van onder de indruk en daar is veel waardering voor. Hulporganisaties roepen op om particuliere hulp zoveel mogelijk te kanaliseren. Daar is Breda ook voorstander van. Dat komt het gestructureerd aanbod ten goede. En daarmee ook de vluchteling.

Breda roept mensen die op de een of ander manier willen helpen op om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande initiatieven en organisaties die de hulp verlenen. Dat kan bijvoorbeeld bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Vluchtelingenwerk, ‘ikbengastgezin.nl‘, maar ook bij het Rode Kruis of via het ingestelde gironummer 6868.

Zie www.breda.nl/vluchtelingenopvang voor meer informatie over de opvang van vluchtelingen.

Plaats: 

Breda

Teteringen

Bavel

Ulvenhout

Prinsenbeek

Publicatiedatum: 

25 september 2015 31 oktober 2015

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws in Breda? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden