Breda maakt aanspraak op vangnetregeling Rijk

Foto: CC0/Public Domain

De gemeente Breda gaat over het jaar 2015 een beroep doen op de vangnetregeling van het Rijk. Die regeling is ingesteld om gemeenten te compenseren voor een lagere financiële bijdrage vanuit het Rijk voor het uitbetalen van uitkeringen. De gemeente verwacht daarmee ongeveer 1 miljoen euro aan compensatie te krijgen.

Voor 2016 heeft het Rijk vooralsnog een hogere bijdrage vastgesteld voor het uitbetalen van uitkeringen dan voor 2015. Gedurende het jaar kan de hoogte van deze bijdrage echter nog bijgesteld worden. Daarom is het noodzakelijk om eerder genomen maatregelen ook in 2016 voort te zetten, waarbij de inzet vooral gericht is op stimulering van de uitstroom uit uitkeringssituaties.

Marianne de Bie, wethouder Werk, Inkomen en Cultuur: “Het Rijk stelde in 2015 minder geld beschikbaar aan de gemeente Breda om uitkeringen uit te betalen dan in 2014. We hebben daarom een pakket aan maatregelen ingevoerd om ontstane tekorten op te vangen. Die maatregelen hebben effect en zetten we volgend jaar voort. Desondanks is er een tekort en daarom doen we voor 2015 een beroep op de vangnetregeling vanuit het Rijk. Ook voor 2016 staat werk voorop. We zoeken daarbij samen met organisaties, gemeente en inwoners naar andere verbindingen en innovatieve oplossingen om mensen aan werk te helpen.

Inmiddels is meer duidelijk over de effectiviteit van genomen maatregelen. De uitstroom is toegenomen: zo zijn er in 2015 als gevolg van het Back to school project 87 uitkeringen beëindigd tegenover 33 in 2014. Ook leveren intensievere rechtmatigheidsonderzoeken naar verwachting 345.000 euro op. Een strengere controle aan de poort heeft ervoor gezorgd dat er minder uitkeringen hoeven te worden toegewezen. Hoewel de genomen maatregelen effectief zijn, leveren ze wel minder op dan aanvankelijk was ingeschat. Daarom moeten de cijfers uit het meerjarenperspectief nu worden geactualiseerd. Het tekort in 2015 bedraagt circa 6 miljoen euro, waarvan de gemeente via de vangnetregeling verwacht ongeveer 1 miljoen euro terug te krijgen. Verder kan het tekort worden opgevangen vanuit de reserve Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de reserve van Atea en wordt het betrokken bij het jaarrekeningsresultaat  als onderdeel van het Sociaal Domein.

Behalve de lagere opbrengst van genomen maatregelen, zijn er twee algemene oorzaken voor het tekort en de noodzaak om het meerjarenperspectief te actualiseren. Ten eerste ligt het gemiddelde aantal uitkeringen in 2015 hoger dan was voorzien (4642 in plaats van 4537). Ten tweede ligt het bedrag van de gemiddelde uitkering hoger dan het bedrag waar het Rijk aanvankelijk van uit ging (14.040 euro in plaats van de  geraamde 13.799 euro).

Altijd op de hoogte van het laatste Breda Nieuws? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden