Brabantse boeren willen stikstofuitstoot met 40 procent verminderen

Foto: Pexels

Boerenorganisaties in Noord-Brabant zijn bereid de uitstoot van stikstof in 2030 met 40 procent te verminderen ten opzichte van 2009. Zeven boerenorganisaties, waaronder de ZLTO, Farmers Defence Force en Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), hebben dat plan dinsdag voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van Brabant.

De boerenorganisaties stellen wel als voorwaarde dat de landelijke stikstofaanpak ook in Brabant gaat gelden, zo meldt het ANP. Brabantse boeren mogen niet met strengere regelgeving geconfronteerd worden.

De organisaties wijzen erop dat in 2009 afspraken zijn gemaakt over het terugbrengen van de (stikstof)emissies uit stallen met 50 procent in 2028. “Deze afspraak is door het provinciaal bestuur eenzijdig van tafel geveegd, ondanks breed maatschappelijk draagvlak.” De boerenorganisaties pleiten nu voor een plan om de stikstofreductie met 40 procent te verminderen ten opzichte van 2009 voor alle landbouwsectoren, dus niet alleen uit stallen. Dit geeft boeren meer ruimte om zélf te kiezen hoe ze de uitstoot gaan verminderen.

Ook willen de organisaties dat bestaande veestallen pas in 2028 aan strengere milieueisen moeten voldoen.

Altijd op de hoogte van het laatste Breda Nieuws? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden