Weer meer Verpleegkundestudenten bij Avans

Foto: Pixabay

De interesse voor de opleiding HBO-Verpleegkunde bij Avans Hogeschool is wederom gegroeid. Na de zomervakantie zijn er 727 studenten met de opleiding gestart in Breda en Den Bosch. Vorig jaar begonnen 568 studenten met de opleiding en in 2018 waren er 342 eerstejaars.

Gezamenlijke inspanning

Om de personeelstekorten in de zorg tegen te gaan is het van belang om meer verpleegkundigen op te leiden. Tot 2018 gold een numerus fixus voor Verpleegkunde in Breda en Den Bosch. “Door nauw samen te werken met zorginstellingen in de regio hebben we de opleidingscapaciteit weten te vergroten. Want voor meer opleidingsplaatsen zijn bijvoorbeeld ook meer stageplaatsen nodig. Om op de lange termijn tekorten in de zorg te kunnen oplossen is deze ontwikkeling heel belangrijk. Onze gezamenlijke inspanningen betalen zich nu uit”, zegt Morgan Bosma, adjunct-directeur van de Academie voor Gezondheidszorg van Avans.

Invloed coronacrisis

De eerstejaarsstudenten Verpleegkunde krijgen op dit moment deels online les. Praktijkvakken worden op locatie aangeboden. Ondanks de coronacrisis kunnen vooralsnog de stages van alle leerjaren doorgaan.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen