Risiconiveau Midden- en West-Brabant naar ‘Zorgelijk’ | RIVM meldt bijna 5.000 positieve tests

Foto:

In onze veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is het risiconiveau verhoogd van ‘Waakzaam’ naar ‘Zorgelijk’.

Van ‘Waakzaam’ naar ‘Zorgelijk’

In onze veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn de laatste tijd zoveel coronabesmettingen vastgesteld dat de situatie van “Waakzaam’ (niveau 1) is verhoogd naar ‘Zorgelijk (niveau 2). Naast onze veiligheidsregio zijn ook die van Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Friesland, Drenthe, Twente en Noord-Holland-Noord opgeschaald van risiconiveau 1 naar 2, zo blijkt uit het Corona Dashboard van de Rijksoverheid. De situatie is nog steeds ‘Ernstig’ (niveau 3) in de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden. In de regio’s IJsselland, Limburg-Noord, Zuid-Limburg en Zeeland geldt nog steeds het laagste risiconiveau ‘Waakzaam’ (niveau 1).

Wanneer is de regio ‘Zorgelijk’?

Een veiligheidsregio gaat in principe van ‘Waakzaam’ (niveau 1) naar ‘Zorgelijk’ (niveau 2) als er in een week meer dan 50 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners zijn. Dit komt overeen met het elke dag overschrijden van de signaalwaarde van 7 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners. Ook telt mee als meer dan 5 procent van de afgenomen testen positief is. Mogelijk zijn er regionaal meer maatregelen nodig om het aantal besmettingen terug te dringen. Wanneer er meer dan 150 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners zijn of als meer dan 10 procent van de afgenomen testen positief is zal het risiconiveau stijgen van ‘Zorgelijk’ (niveau 2) naar ‘Ernstig’ (niveau 3).

Wat betekenen de risiconiveaus?

  1. Waakzaam. De situatie is beheersbaar. Het aantal nieuwe besmettingen is laag. Kwetsbare groepen dienen alert te zijn. Het bron-en contactonderzoek is overwegend effectief. Maatregelen worden voldoende nageleefd en zijn te handhaven. Er is voldoende zorgcapaciteit. Aanvullende maatregelen zijn erop gericht om de bestaande aanpak beter te laten functioneren.
  2. Zorgelijk. De situatie ontwikkelt zich negatief. Het aantal nieuwe besmettingen neemt toe. Maatwerk is nodig om kwetsbare groepen te beschermen. Als de situatie voortduurt, wordt het bron- en contactonderzoek ineffectief. Maatregelen worden onvoldoende nageleefd. De druk op de zorgcapaciteit neemt toe. De bestaande aanpak moet met aanvullende maatregelen worden versterkt om de verspreiding van het virus weer onder controle te krijgen en terug te keren naar een beheersbare situatie.
  3. Ernstig. Hard ingrijpen is noodzakelijk om verdere escalatie te voorkomen en terug te keren naar een beheersbare situatie. Het aantal nieuwe besmettingen neemt snel toe. Intensief maatwerk is nodig om kwetsbare groepen te beschermen. Het bron- en contactonderzoek is niet meer effectief, waardoor het zicht op de verspreiding afneemt. Maatregelen worden onvoldoende nageleefd. De zorgcapaciteit is onvoldoende. Maatregelen zijn erop gericht om (regionale) overbelasting van de zorg te voorkomen, kwetsbaren te beschermen en weer zicht op de verspreiding van het virus te krijgen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden