Paul Depla gaat op voor zijn tweede Bredase ambtstermijn

Op 24 november 2020 heeft de gemeenteraad van Breda een positieve aanbeveling uitgebracht aan de Commissaris van de Koning ten aanzien van de herbenoeming van Paul Depla als burgemeester van Breda.

De voorzitter van de vertrouwenscommissie vatte het in het openbare deel van de raadsvergadering als volgt samen: “Paul Depla heeft sinds zijn komst naar Breda in belangrijke mate bijgedragen aan de positie van de stad en haar inwoners en heeft Breda landelijk op de kaart gezet. De ambities en daadkracht van Paul Depla zijn meer dan welkom bij enkele grote opgaven die de komende jaren voor de stad liggen te wachten. De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Breda heeft dan ook met veel plezier samengewerkt om tot een welluidend positieve aanbeveling te komen”

Paul Depla, die in het openbare deel van de raadsvergadering het raadsbesluit te horen kreeg, dankte de gemeenteraad in het in hem gestelde vertrouwen : “Ontzettend blij ben ik met dit besluit van de gemeenteraad. De afgelopen 6 jaren zijn voor mijn gevoel echt voorbij gevlogen. Ik heb me in die periode met veel energie, plezier en toewijding ingezet voor deze prachtige stad. En ik wil daar ook graag mee doorgaan. Het doet me goed dat de raad me daarin haar vertrouwen geeft. Er liggen voor Breda nog een aantal mooie kansen en uitdagingen op stapel waar ik als burgemeester graag mijn bijdrage aan wil leveren. Ik denk dan aan ontwikkelingen die veel gaan betekenen voor het Breda van de toekomst zoals bijvoorbeeld het uitwerken van ‘Verbeter Breda’, en de inrichting van het CSM-terrein. Maar ook aan de uitdaging om de inwoners, bedrijven en organisaties in Breda op een goede manier uit de Corona-crisis te laten komen. De kracht van Breda zit hem in het ‘Samen’, in Grenzeloos, Groen en Gastvrij. Met volle energie en betrokkenheid wil ik de komende jaren verder werken aan het voelbaar en zichtbaar maken van deze pijlers. Samen met het College, de Gemeenteraad, de ambtelijke organisatie maar vooral ook met degenen die Breda maken tot wat ze is; de bewoners, ondernemers en organisaties in de stad en alle dorpen en wijken.”

Na het opsturen van de aanbeveling van de raad zal de Commissaris van de Koning in Brabant, mw. Adema, deze overbrengen aan het ministerie van BZK. Vervolgens zal in de komende maanden de officiële benoeming van Paul Depla voor zijn tweede Bredase ambtstermijn plaatsvinden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden