1 jaar corona: terugblik op de gevolgen voor de arbeidsmarkt in Brabant

Foto: Nieuws.nl

Op 27 februari 2020 werd de eerste officiële besmetting met COVID-19 in Nederland gemeld. Doordat sindsdien het aantal besmettingen met het coronavirus toenam, werd op 15 maart de eerste ‘intelligente’ lockdown ingesteld.

In het verdere verloop van 2020 en 2021 volgden er nog veel maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. In deze nieuwsflits wordt teruggeblikt op de gevolgen van het eerste jaar van de coronacrisis op de arbeidsmarkt in Noord-Brabant.
WW-uitkeringen in 2020 gestegen, vooral na eerste lockdown
Door de eerste lockdown in maart vielen de werkzaamheden stil in sectoren als horeca, cultuur en sport & recreatie. Maar ook in de detailhandel en de sector vervoer en logistiek viel een groot deel van de werkzaamheden weg. In maart 2020 nam het aantal WW-uitkeringen dan ook toe, met 4% ten opzichte van februari 2020. De grootste stijging van 2020 vond echter plaats in april, toen het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant toenam met 16%. Ook in mei nam het aantal WW-uitkeringen nog licht toe. In de daaropvolgende maanden zorgden versoepelingen van de coronamaatregelen ervoor dat de snelle toename van het aantal WW-uitkeringen zich niet voortzette: in juni was er al sprake van een daling van 1%, waarna in juli het aantal WW-uitkeringen licht toenam. In augustus en september daalde het aantal WW-uitkeringen weer. Doordat het aantal besmettingen weer toenam, werd er op 14 oktober 2020 een gedeeltelijke lockdown ingesteld. De maatregelen leidden niet direct tot een toename van het aantal WWuitkeringen: in Noord-Brabant bleven de WW-uitkeringen in oktober ongeveer gelijk, in november was er zelfs sprake van een daling van 2%. Ondanks de coronamaatregelen nam het aantal besmettingen steeds sneller toe. Daarom ging Nederland op 15 december 2020 in de strengste lockdown tot dan toe. In december steeg het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant met 3%, ten opzichte van november 2020.

Daling WW-uitkeringen in februari en maart 2021, nog altijd meer uitkeringen dan vóór corona
In januari 2021 steeg het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant met 1% ten opzichte van de maand ervoor. In februari 2021 was er echter sprake van een daling van 1% op maandbasis. Eind maart 2021 telde de provincie Noord-Brabant 41.800 WW-uitkeringen. Dat was 1% minder dan in februari 2021 en een toename van 9% in vergelijking met maart 2020. Ook landelijk lag het aantal verstrekte WW-uitkeringen in maart 2021 1% lager ten opzichte van vorige maand. Ten opzichte van februari 2020 – de maand voor de eerste coronamaatregelen – werden er in maart 2021 13% meer WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Het WW-percentage in Noord-Brabant bedroeg in maart 2021 3,0%, dat is gelijk aan het landelijke WW-percentage.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden