Plannen voor nieuwe fiets- en wandelbrug: schetsontwerp is klaar

Foto: gemeente Breda

Het schetsontwerp van de eerste nieuwe fiets- en wandelbrug over de singel is klaar. Het geeft een eerste beeld hoe de brug er in grove lijnen uit kan komen te zien.

De gemeente wil extra bruggen over de singel creëren voor fietsers en wandelaars. Zo maakt de gemeente het centrum beter bereikbaar voor langzaam verkeer en worden kruispunten ontlast die nu al druk zijn. Zo kunnen mensen makkelijker, sneller, veiliger en op verschillende manieren van en naar de binnenstad.

Daan Quaars, wethouder mobiliteit: ’Deze bruggen maken Breda weer een beetje mooier! De eerste brug komt in het verlengde van het fietspad tussen het Wilhelminapark en de watertoren te liggen. Hoe gaaf dat je straks zo vanuit het groene Wilhelminapark rechtstreeks het Chassé Park in fietst of loopt. Zo kom je nog makkelijker, mooier en sneller vanuit de wijken richting de binnenstad.’

Uitgangspunten schetsontwerp

Voor de vormgeving van de bruggen hanteren we de onderstaande uitgangspunten. De specifieke uitwerking van het ontwerp wordt per locatie afzonderlijk bekeken.

De bruggen zijn bijzonder in eenvoud door een zorgvuldig ontwerp, hoogwaardige detaillering en uniek vanuit het belang van het stadsaanzien; De bruggen gaan in één beweging over de singel (zonder tussensteunpunten) en hebben een minimale aanlanding in de oever; De bruggen hebben een minimale toog (boog in de brug) zodat het comfortabel is voor fietsers, voetgangers en mindervaliden; De verlichting op het brugdek zit in de leuning verwerkt; De bruggen zijn als één familie in samenhang vormgegeven door dezelfde detaillering en/of hetzelfde materiaalgebruik.

Het schetsontwerp (zie bijlage) staat op planbreda.nl. Inwoners kunnen reageren van 11 maart tot en met 25 maart. Na de eerste schetsen volgen een voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. De aanleg en uitvoering zal in 2023 plaatsvinden.

Wat komt er allemaal bij kijken?

Bij het maken van de bruggen houdt de gemeente met veel dingen rekening. Zo is de singel (met water, bruggen, oever en bebouwing) aangewezen als rijksmonument, de nieuwe bruggen moeten aansluiten bij deze status. Daarnaast zijn de singels een belangrijke verbinding voor natuur in de stad. De dieren moeten de oevers van de singel kunnen blijven benutten als route. Indien mogelijk voegt de gemeente met de bruggen verblijfsplekken toe voor bepaalde soorten. Verder is de singel een belangrijke watergang voor het veilig afvoeren van regenwater. De bruggen mogen de waterafvoer van de singel niet beperken. De recreatie op de singels is ook een aandachtspunt bij het maken van de bruggen. De bruggen mogen geen belemmering vormen voor de pleziervaart. En de kruisingen met bestaande wegen moeten veilig zijn voor iedereen.

Iedere locatie gaat andere uitdagingen en afwegingen meebrengen. Per locatie gaat de gemeente kijken wat haalbaar en wenselijk is en in gesprek met de omliggende bedrijven en belanghebbende bewoners.

Reacties

Cookieinstellingen