Bredanaars zijn gezicht van eigen verkeerscampagne

Foto: gemeente Breda

Bewoners van de wijk Linie-Doornbos zijn sinds woensdag 8 juni te zien op levensgrote borden voor hun eigen verkeerscampagne. Dit initiatief van de wijkraad Linie-Doornbos en de gemeente Breda attendeert automobilisten op de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur.

Het geld voor de campagne is bij elkaar gespaard door de snelheidsspaarpot op Baliendijk i.s.m. basisschool De Liniedoorn

De wijkraad Linie-Doornbos gaf in 2021 bij de gemeente aan dat er meer aandacht moest komen voor de geldende snelheidslimiet van 30 kilometer per uur. Uit onderzoek bleek dat 70% van de hardrijders bestond uit eigen wijkbewoners.

Snelheidsspaarpot
Om ervoor te zorgen dat het percentage hardrijders afnam, werd op 17 december een zogenaamde snelheidsmeterspaarpot opgehangen. Deze meter registreerde hoeveel auto’s er te hard reden, maar ook hoeveel zich er aan de maximale snelheid hielden. Voor elke auto die zich aan de snelheid van 30 kilometer per uur hield, ging er geld in het spaarpotje.

Borden van Bredanaars op werkelijke grootte
Met dat geld is door de gemeente samen met de bewoners een campagne ontwikkeld met bijbehorende campagnemiddelen. Denk aan borden van kinderen en volwassenen op werkelijke grootte, die aan lantaarnpalen bevestigd worden. De wijkraad verplaatst de borden geregeld, om op zoveel mogelijk plekken de campagne onder de aandacht te brengen.

Onverwachte verkeerssituaties
Daan Quaars, wethouder Verkeer: “Te hard rijden brengt veel risico’s met zich mee. Zeker in de bebouwde kom, waar je weleens in onverwachte verkeerssituaties terechtkomt en te maken hebt met kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen, ouderen en fietsers. Het mooie aan deze campagne? Het zijn de wijkbewoners zelf die automobilisten vragen om zich aan de snelheid te houden en niet de gemeente of politie die de boodschap overbrengen. Hiermee hopen we dat er nog meer bewustwording en begrip komt voor de snelheidslimiet.

Ongemerkt te hard
Hoewel de meeste mensen zich aan een snelheidslimiet willen houden, is dit niet altijd zichtbaar in hun gedrag. Uit onderzoek blijkt dat veel hardrijders aangeven dat dit ongemerkt gebeurt: ze beseffen vaak niet dat ze te hard rijden. Een campagne helpt automobilisten om zich bewuster te worden van hun eigen snelheidsgedrag en het naleven van de limiet.

Bron: gemeente Breda

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen