Minimaal 16 culturele organisaties krijgen eenjarige subsidie

Foto: PixaBay

Meerdere culturele organisaties in Breda kunnen in 2023 rekenen op de eenjarige subsidie cultuur. Eerder besloot de gemeente Breda meer middelen beschikbaar te stellen voor deze subsidieregeling. Het subsidieplafond van de eenjarige subsidies in 2023 is verhoogd met € 350.000 euro en vastgesteld op € 1.015.000.

In totaal zijn er 21 aanvragen ingediend. Ondanks de verhoging van het budget hebben niet alle organisaties het (volledige) subsidiebedrag gekregen.

Wethouder Marike de Nobel (cultuur): “Bij een gezonde culturele sector horen lokale en regionale organisaties. De organisaties die een eenjarige subsidieregeling aanvroegen, zitten midden in die lokale, culturele infrastructuur en zijn daarmee onmisbaar in Breda. Zeker omdat veel jongeren en jonge makers verbonden zijn aan deze organisaties. Ik ben blij dat deze organisaties mede dankzij de gemeente Breda het komende jaar kunst en cultuur kunnen ontwikkelen voor jong en oud.

Jonge makers
De organisaties die een subsidie krijgen in 2023 zijn van belang voor de stad. Ze produceren programma’s met jonge Bredase makers, bereiken groepen die anders niet in aanraking komen met kunst, zorgen voor vernieuwing en leveren een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid in de kunst- en cultuursector. Hoewel het subsidieplafond is verhoogd, maakt de gemeente nog steeds keuzes op basis van de subsidieregels.

Selectiecriteria
De aanvragen moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Een aanvrager moet bijvoorbeeld gevestigd zijn in Breda en samenwerken met organisaties in de gemeente, en er moet sprake zijn van andere inkomstenbronnen. Ook wordt de aanvrager beoordeeld op zakelijke en artistiek-inhoudelijke kwaliteit of het leveren van een faciliterende bijdrage aan de culturele infrastructuur in Breda.

Eenjarige subsidie cultuur
De eenjarige subsidie cultuur is een subsidie voor het organiseren van activiteiten. Culturele organisaties, professionele kunsten en organisaties binnen verschillende disciplines van Urban Sports & Culture konden hiervoor tot 1 december 2022 via de gemeente Breda een subsidie aanvragen. Organisaties die deze subsidie dit jaar ontvangen zijn in ieder geval Belcrum Beach, Bosse Nova (Kunstbende), Bureau Pees, Classic Young Masters, CLIB, De Cultuurkantine, Dansnest, Facilitaire Theaterwerkplaats Breda, Het Zuid Land, IDFX, KOP, Sound of Europe, Stichting Beeldmakers Breda (Electron), Stichting Cultuur Tijdens het Middaguur, Stichting Skatepark Breda (Pier15), Witte Rook. Twee partijen worden op dit moment nog beoordeeld.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen