Kamer voor extra bevoegdheden burgemeesters tegen criminelen

Foto: Renkum Nieuws

Burgemeesters krijgen meer bevoegdheden om woningen te sluiten of op te treden tegen criminelen die met beschietingen en wapens wijken onveilig maken. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met de wijziging van de Gemeentewet die dit regelt.

Als later ook de Eerste Kamer instemt, kunnen burgemeesters een woning sluiten als er bijvoorbeeld handgranaten aan een deurknop worden gehangen. Dat mogen zij straks ook als de openbare orde rond de woning is verstoord door ernstig geweld of dreiging daarmee, en ook als dat wordt gevreesd.

Nu kunnen burgemeesters alleen woningen sluiten als de openbare orde wordt verstoord of als sprake is van ernstige woonoverlast. Deze bevoegdheden zijn nu vaak ontoereikend. Met het wetsvoorstel wil justitieminister Dilan Yeşilgöz extra bevoegdheden aan de burgemeesters geven.

De VVD toonde zich vorige week in debat fervent voorstander van de wetswijziging. “Ontploffingen komen steeds vaker voor”, zei VVD-Kamerlid Ingrid Michon, daarbij refererend aan de vele recente explosies in onder meer Rotterdam en Amsterdam. “Het maakt opnieuw beangstigend duidelijk dat de drugsmaffia niet langer in de schaduw opereert en geen enkel middel lijkt te schuwen. Dit excessieve geweld hoort niet thuis in een woonwijk.”

Coalitiegenoot D66 en oppositiepartijen PvdA en SP maken zich ook zorgen over het geweld, maar waarschuwden in het debat vorige week voor de keerzijde van het sluiten van woningen. Het is “ingrijpend met soms schrijnende gevolgen”, zei Joost Sneller (D66). “Onschuldige huisgenoten die niets met criminaliteit of verboden handelingen te maken hebben, kunnen op straat komen te staan.” Volgens hem zijn daarbij soms ook minderjarige kinderen betrokken.

Een wijzigingsvoorstel van D66 en SP om de extra bevoegdheden voor burgemeesters toch enigszins te begrenzen, is aangenomen. Ook een motie van PvdA en GroenLinks om waarborgen in de sluitingsbevoegdheid in te bouwen, met als doel te voorkomen dat kwetsbare mensen dakloos worden, kreeg de steun van een Kamermeerderheid.

Bron: ANP / Nieuws.nl

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen