Vijf Bredase initiatieven krijgen voor het laatst Impulsgelden

Foto: Pim Evers

In het impulsgeldenprogramma van provincie Noord-Brabant zijn in de laatste beoordelingsronde 18 aanvragen voor subsidie impulsgelden gehonoreerd voor innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten. In totaal is er €719.644,00 verstrekt. Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien tot verankerde projecten waar we in Brabant trots op kunnen zijn.

In Breda zijn de initiatieven Stichting KOP, Brabant Chamber Orchestra, DeLOODS, Witte Rook en Stichting Cultuurkantine gehonoreerd. Lees hieronder meer over deze projecten.

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma. Alle 18 toekenningen vind je op deze website.

Toekenningen Breda

Stichting KOP

Stichting KOP richt zich op de talentontwikkeling van startende professionele kunstenaars, door hen opdrachten, begeleiding, kennis en relaties aan te bieden. Het samenwerken met partners, uit zowel binnen als buiten het culturele domein, maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. De afgelopen jaren is er dan ook een rijk netwerk aan makers en partners opgebouwd. Met de bijdrage uit het impulsgeldenprogramma wil KOP de komende twee jaar gaan bouwen aan een platform, met bijbehorende aanbod van activiteiten en diensten door en voor makers en partners. KOP wil dit platform in samenwerking met die makers en partners gaan ontwikkelen, met als doel om een duurzame community te creëren.

Brabant Chamber Orchestra

Brabant Chamber Orchestra, bestaande uit muzikanten van 16 verschillende nationaliteiten, heeft als doel om de concertervaring in de klassieke muziek te vernieuwen. Door klassieke muziek samen te brengen met hedendaagse muziek, technologie en visuele kunsten, wil het kamerorkest een breed publiek aanspreken. Er worden regelmatig (lokale) kunstenaars van andere disciplines betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de concerten. Brabant Chamber Orchestra ontvangt een bijdrage uit de impulsgelden om op zakelijk vlak stappen te kunnen zetten. Daarmee hoopt het kamerorkest onder andere de ingezette artistieke ontwikkeling te kunnen continueren en een groei van concerten te realiseren.

DeLOODS

Kunstenaarsinitiatief DeLOODS in Breda is een plek waar kunstenaars vragen over het presenteren vanuit hun eigen praktijk kunnen stellen. Het initiatief bevindt zich op het grensvlak tussen onderzoek en presentatie, en wil daarmee inspelen op de behoefte van de hedendaagse kunstpraktijk waarin collectiviteit, samenwerking en de rol van de toeschouwer steeds belangrijker worden. In het pand zijn zowel een expositieruimte als ateliers te vinden, waardoor het bij uitstek een plek is voor onderlinge uitwisseling tussen kunstenaars en andere belangstellenden. Als atelierpand vormt DeLOODS al een kleine community, het initiatief ontvangt de impulsbijdrage om deze uit te breiden naar een gemeenschap van mensen die samen willen werken aan vragen op het gebied van het presenteren van beeldende kunst.

Witte Rook

Witte Rook is een platform in Breda met een focus op onderzoeks- en participatieprojecten op het gebied van beeldende kunst en actuele maatschappelijke vraagstukken. Zo voerde Witte Rook de afgelopen jaren al een artistiek onderzoeksprogramma in het Zaartpark te Breda, waarbij onderwerpen zoals rechten en plichten in de openbare ruimte, aandacht voor de omgeving en interactie met de gebruikers van het park centraal stonden. Vanuit de wens om de bijzondere ontmoetingen tussen kunst, kunstenaars en bewoners verder uit te breiden ontstond het idee om dit ook in andere parken te realiseren. Het Wilhelminapark te Breda kwam hierbij in beeld als een van de oudste parken in de stad dat toe was aan herontwikkeling; op verzoek van de dienst cultuur gaf Witte Rook het afgelopen half jaar samen met kunstenaars, bewoners en de gemeente invulling aan een kunstvisie. Met de impulsbijdrage wil Witte Rook een vervolg geven aan dit kunstvisietraject en de doorontwikkeling van het project.

Stichting De Cultuurkantine

Met het project Kunstkameraden richt Stichting De Cultuurkantine zich op kinderen en jongeren met diverse (culturele) achtergronden die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden. Door de inzet van kunst en kunstenaars wil de organisatie deze jongeren in hun kracht zetten en op positieve wijze hun interactie met de maatschappij bevorderen. Binnen het project Kunstkameraden werken professionele kunstenaars en jongeren samen aan een kunstwerk, waarbij de mogelijkheden van deze jongeren centraal staan, niet hun problemen. Met behulp van de impulsbijdrage wil Stichting De Cultuurkantine haar samenwerking met GGz Breburg intensiveren en oudere cliënten (27+) betrekken bij Kunstkameraden.

Impulsgelden stopt:

De Provincie Noord-Brabant is na 2023 gestopt met het impulsgeldenprogramma. In 2023 was de laatste mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor subsidie impulsgelden, het is op dit moment niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Lees hier meer over dit besluit.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen