ETHOS telling dak- en thuisloosheid moet inzicht bieden

Foto: Pixabay

Na de geslaagde ETHOS telling dak- en thuisloosheid vorig jaar in Noordoost-Brabant, doen dit jaar maar liefst 55 gemeenten uit zes regio’s mee aan de nieuwe telling van Kansfonds en Hogeschool Utrecht.

Op 9 en 11 april brengen circa 370 organisaties in de regio’s Breda, Hart van Brabant, Holland Rijnland, Westelijke Mijnstreek, Gelderland-Zuid en West-Friesland dak- en thuisloze mensen in kaart. Doel is inzicht te krijgen in de werkelijke omvang en aard van de groep dak- en thuisloze mensen. Alleen zo kunnen gemeenten een effectieve aanpak ontwikkelen voor het voorkomen en terugdringen van dak- en thuisloosheid.

Wethouder Arnoud van Vliet (Wmo): De afgelopen jaren hebben we geprobeerd een beeld te krijgen van het aantal mensen dat dak- of thuisloos is. Dat is echt heel lastig gebleken, want sommige mensen weten zich lange tijd te redden door op de bank bij verschillende vrienden te slapen of blijven buiten beeld omdat ze geen hulp vragen. Door in onze regio zo veel mogelijk verschillende organisaties bij de telling te betrekken, hopen we iedereen die dak- of thuisloos is in beeld te krijgen. Dat helpt ons om een betere aanpak te realiseren die gericht is op het voorkomen en uitbannen van dak- en thuisloosheid.”

Point-in-time telling
De ETHOS telling is een ééndaagse telling in een gemeente of regio, een zogenoemde point-in-time-meting. Op 9 en 11 april brengen in de zes regio’s onder andere gemeentelijke diensten, maatschappelijke opvangorganisaties, beschermd wonen en jeugdzorg organisaties, woningcorporaties, thuiszorg, maatschappelijk werk, scholen, kinderopvanglocaties en (jeugd)detentie (dreigend) dak- en thuisloze mensen in kaart. Juist die diversiteit leidt tot een vollediger beeld.

Bij de ETHOS telling wordt dakloosheid gedefinieerd als een gebrek aan volwaardige huisvesting. Daardoor tellen ook mensen mee die nu vaak onder de radar blijven”, vertelt Willem van Sermondt, programmaleider Kansfonds. “Vorig jaar is in Nederland voor het eerst op deze manier geteld. In de regio Noordoost-Brabant ontdekten we dat ruim 40 procent van de getelde dak- en thuisloze personen kinderen en jongeren waren. Bijna een derde van de getelde volwassenen bleek vrouw. Bovendien verbleef de meerderheid niet op straat of in de opvang voor dakloze mensen, maar bij vrienden, familie, in een auto, garage of stacaravan. Heel anders dus dan het stereotype beeld. Met deze bevindingen konden de deelnemende gemeenten gericht aan de slag gaan.”

Landelijk beeld
De resultaten van de tweede ETHOS telling worden op 9 oktober 2024, een dag voor de Werelddaklozendag, gepresenteerd.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen