Tijdelijke subsidiemaatregel voor verbeteren bedrijventerreinen in Breda

Foto: Pixabay

Veel bedrijven in Breda zijn gevestigd op bedrijventerreinen. Samen zijn ze goed voor ruim 25% van alle werkgelegenheid in de gemeente. Voor de gemeente Breda is het belangrijk dat deze bedrijventerreinen schoon, heel en veilig zijn en bovendien klaar zijn voor de uitdagingen van de toekomst.

Breda ondersteunt bedrijven die initiatieven nemen om hieraan te werken, door middel van een tijdelijke subsidiemaatregel met een maximum van 150.000 euro. Daarmee zet Breda actief in op het versnellen van het toekomstbestendig maken van de Bredase bedrijventerreinen. Samenwerkingsverbanden van bedrijven op bedrijventerreinen of bijvoorbeeld bedrijvenverenigingen kunnen deze subsidie tot 1 oktober 2024 aanvragen.

Breda wil een sterke en veerkrachtige stad zijn. Kortom: voorbereid op de toekomst. Dat betekent dat we onze bedrijven genoeg en passende ruimte willen geven op toekomstbestendige bedrijventerreinen. Zij zorgen voor werkgelegenheid voor de inwoners van onze stad en regio en zijn belangrijk voor onze economie.

Wethouder Arnoud van Vliet (bedrijventerreinen): “We stimuleren met deze subsidieregeling ondernemers om op de Bredase bedrijventerreinen samen aan de slag te gaan. Met de uitdagingen waar we voor staan, zoals de schaarse ruimte, bereikbaarheid, maar ook energietransitie, klimaatadaptatie en de circulaire economie.”

Verbeteren van uitstraling en kwaliteit
Bedrijventerreinen kunnen vanaf 2 april 2024 tot 1 oktober 2024 in aanmerking komen voor deze subsidie als ze werken aan bijvoorbeeld het verbeteren van de uitstraling en kwaliteit. Maar het kan ook gaan om het versterken van de samenwerking op het terrein of initiatieven op thema’s als efficiënt ruimtegebruik, energie, klimaat of circulariteit. Dat betekent dat er impulsgeld beschikbaar is voor bijvoorbeeld extra schoonmaak- of onderhoudsrondes maar ook voor het versterken van de organisatie op het terrein of bijvoorbeeld het uitvoeren van plannen om duurzaamheid of de veiligheid op het terrein te verbeteren.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen