Tweede openstelling OPZuid 2014-2020 per 1 oktober

Per 1 oktober 2015 wordt het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid) opengesteld voor de indiening van projecten in het kader van investeringsdoelstellingen 1B3 en 4F. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 1 oktober tot en met 30 november 2015 via de EFRO-webportal.

Er wordt gewerkt met een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist, op grond van een onderlinge vergelijking van een aantal criteria. Voor de specifieke criteria verwijzen wij naar de Subsidieregeling. Aanvragen dienen uiterlijk op 30 november 2015 volledig en in het bezit te zijn van Stimulus Programmamanagement.

1. Openstelling investeringsdoelstelling 1B3 Human Capital Agenda
(€ 5 miljoen euro)

Bij deze investeringsdoelstelling staat verbetering van de werkgelegenheid centraal. Door betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsvraag naar technisch geschoolde mensen en door stimulering van onderwijsprogramma’s en voorzieningen waarbij zowel bedrijfsleven als ook kennisinstellingen betrokken zijn en die inspelen op kwalitatieve eisen die het bedrijfsleven in de topclusters stelt aan technisch talent.

Het subsidiepercentage is maximaal 35% van de totale subsidiabele projectkosten.

2. Openstelling investeringsdoelstelling 4F Transitie naar een Koolstofarme Economie
(€ 10 miljoen euro)

Eén van de speerpunten om de doelstellingen uit het OPZuid te bereiken is de overgang naar een koolstofarme economie. De focus ligt hierbij op de gebouwde omgeving, aangezien hier een groot deel van de totale energieconsumptie plaatsvindt. Een cruciale stap in de introductie van vernieuwende koolstofarme technologieën en instrumenten is het testen, demonstreren en eerste toepassing van de innovaties in hun operationele omgeving. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor lokale overheden.

Het subsidiepercentage is  maximaal 35% van de totale subsidiabele projectkosten.

Hieronder vindt u de subsidieregeling. De twee aanvraagformulieren, voor 1B3 respectievelijk 4F, en alle relevante bijlagen zijn daarin opgenomen. Word-versies van deze bestanden worden binnenkort via deze website beschikbaar gesteld.

  • Tweede wijzigingsregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 d.d. 14-07-2015
  • Eerste wijzigingsregeling Subsidieregeling cofinanciering Europese Programma’s 2014-2020 Noord-Brabant

De mogelijkheid bestaat om concept projectinitiatieven te laten toetsen op ontvankelijkheid, volledigheid en duidelijkheid. Wij adviseren u om daar tijdig gebruik van te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met een programmamanager van Stimulus Programmamanagement of de contactpersoon bij het provinciale OPZuid-steunpunt.

Het bericht Tweede openstelling OPZuid 2014-2020 per 1 oktober verscheen eerst op Stimulus.

Bron: Stimulus | Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden