Duurzaam en betaalbaar wonen in veerkrachtige wijken in Breda

jul 05 , 12:23 Nieuws
unnamed 17
De prestatieafspraken voor 2024-2028 zijn getekend. Hierin leggen we speerpunten vast over nieuwbouw, verduurzaming en betaalbaarheid van woningen in Breda.
Centraal staan veerkrachtige wijken, versneld bouwen, betaalbare woonlasten, duurzaamheid en huisvesting van aandachtsgroepen.

Wonen in Breda verbeteren

Prestatieafspraken, ook Alliantieafspraken genoemd, zijn afspraken tussen de huurdersorganisaties, gemeente en de woningcorporaties. Deze afspraken helpen om het wonen in Breda te verbeteren.
Met elkaar hebben we afgesproken om te werken aan veerkrachtige wijken zoals Hoge Vucht en Heusdenhout. Dit doen we door een integrale aanpak, met een diverse woningvoorraad en op een andere instroom van nieuwe bewoners en op het optimaal samen werken aan een leefbare woonomgeving.
De Alliantiepartners dragen actief bij aan bestaanszekerheid, door te sturen op betaalbare woonlasten. Daarnaast is de ambitie om jaarlijks gemiddeld 450 sociale huurwoningen en 50 woningen in het middeldure segment te bouwen. Duurzaamheid staat centraal met projecten voor circulariteit, klimaatadaptie en biodiversiteit. We richten ons ook op huisvesting voor aandachtsgroepen en verbeteren de samenwerking bij complexe casuïstiek onder regie van de gemeente.

Huurders fijner laten wonen

Wethouder Arjen van Drunen (Wonen): "Samen staan we voor een stad waar plek is voor iedereen en waar mensen prettig kunnen (blijven) wonen in een sterke wijk; nu en in de toekomst. Met alle maatschappelijke uitdagingen van vandaag is dat niet eenvoudig. Ik ben daarom trots dat we gezamenlijk tot nieuwe afspraken zijn gekomen, waarmee we de komende vier jaar huurders fijner kunnen laten wonen in Breda."
Caroline Timmermans, directeur-bestuurder WonenBreburg (mede namens Alwel en Laurentius): "Er zijn nog steeds veel mensen die zoeken naar een thuis. We willen onze huidige huurders én nieuwe huurders een betaalbare, fijne en veilige plek bieden om te wonen. Deze nieuwe afspraken helpen ons om de juiste stappen te nemen om hiervoor te kunnen blijven zorgen."

Woonvisie als basis

De nieuwe woonvisie is vastgelegd op 27 juni door de gemeenteraad. Deze dient als basis voor de nieuwe prestatieafspraken. Met deze afspraken pakken we de lokale, regionale en landelijke woonuitdagingen aan, in lijn met nationale prestatieafspraken (NPA) en de SRBT-woondeal. Ze helpen ook bij de uitvoering van het programma Verbeter Breda, dat tot doel heeft de tweedeling in de stad te verminderen.
De Breda App is nu beschikbaar voor Android telefoons via de Google Play Store (Android) en in de App Store voor Apple gebruikers.
unnamed 17