Top! Tien acties voor dieren vanuit gemeente Breda

jul 05 , 12:07 Nieuws
pexels hnoody93 58997
Breda is een diervriendelijke gemeente. Dieren moeten hier een zo veilig en dierwaardig mogelijk leven kunnen hebben.
Het college van burgemeester en wethouders heeft in de nota 'Dieren in Breda' nieuwe afspraken vastgelegd. Deze nota wordt binnenkort besproken door de gemeenteraad.

Aandacht die zij verdienen

Wethouder Peter Bakker (dierenwelzijn): "Als wethouder vind ik het belangrijk dat mensen en dieren gezond, veilig en prettig samenleven in Breda. Wij hebben als mens de dieren nodig, en de dieren onze zorg. Samenwerken is nodig om onze doelen te bereiken. Breda heeft al veel op de rit op het gebied van dierenwelzijn en zeker ook op gebied van vrij levende dieren in de natuur. Met de nota 'Dieren in Breda' leggen we een beleid met agenda neer om dieren de komende jaren aandacht te blijven geven. De aandacht die zij verdienen!"

Tien acties voor dieren in Breda

In Breda hebben we oog voor dieren, of het nu gaat om dieren in het wil, of in huis. Ze spelen een belangrijke rol in onze levens en we komen ze overal tegen. We willen een gezonde leefbare stad zijn, ook voor dieren waarmee we samen in de stad leven. Breda doet al veel op het gebied van dierenwelzijn. Hier mogen we trots op zijn, maar dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor verbetering.
De komende twee jaar gaat de gemeente nog een stap vooruit zetten aan de hand van een top 10 met concrete acties:
  • Nog harder optreden tegen verwaarlozing of dierenmishandeling. De boa's van de gemeente, de Landelijke Inspectiedienst en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit gaan zich hiervoor inzetten.
  • Extra handhaven op loslopende honden tijdens het broedseizoen. Hiermee worden jonge dieren beschermd.
  • Dierenwelzijn opnemen in het nieuwe evenementenbeleid. De gemeente staat in de basis voor evenementen waar geen dieren bij gebruikt worden.
  • Dierenwelzijn krijgt een meer prominente plek in educatieprogramma's over dieren.
  • Extra inzetten voor communicatie en bewustwording rond specifieke dierenwelzijnsonderwerpen. Zo zorgt de gemeente ervoor dat inwoners beter op de hoogte zijn van de verantwoordelijkheden en kosten die bij de aanschaf van een dier komen kijken, dat inwoners weten hoe een vermoeden van dierenmishandeling gemeld kan worden, dat meer mensen weten dat ze wilde dieren niet moeten voeren en dat mensen weten waar honden wel of niet los kunnen lopen.
  • Intensiever inzetten op mogelijkheden voor diervriendelijk vissen. Hiervoor heeft de gemeente goede contacten met de hengelsportvereniging.
  • Een werkprotocol maken voor loslopende kippen en hanen.
  • Aansluiten bij het landelijke netwerk Diervizier.
  • Een schuilstallenbeleid opstellen in 2024.
  • Een jaarlijks dierengesprek organiseren. Alle belanghebbenden worden hier uitgenodigd, om zo informatie en kennis over dierenwelzijn met elkaar te kunnen delen.

Vervolg

De gemeente kiest er met de nota 'Dieren in Breda' voor om dierenwelzijn blijvend de aandacht te geven die het verdient, ondanks dat de bevoegdheid die de gemeente heeft soms beperkt is. De gemeenteraad gaat de nota nog bespreken. Vervolgens gaat de gemeente komende jaren samen met betrokken partijen verder werken aan de plannen en de acties uitvoeren.
De Breda App is nu beschikbaar voor Android telefoons via de Google Play Store (Android) en in de App Store voor Apple gebruikers.
pexels hnoody93 58997