Breda opent loket voor herontwikkeling (leegstaande) agrarische gebouwen

Foto: PixaBay

De gemeente Breda opent een digitaal loket om de herontwikkeling van al dan niet leegstaande agrarische gebouwen en erven samen met de eigenaren of initiatiefnemers te ondersteunen.

Met dit VAB-loket (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) biedt de gemeente Breda een platform waar eigenaren en initiatiefnemers vragen kunnen stellen over een nieuwe functie voor (leegstaande) agrarische gebouwen. Ook kunnen mensen vragen om hulp bij de herontwikkeling van deze locaties of juist inspiratie opdoen. Het VAB-loket is te bereiken via www.breda.nl/agrarische-gebouwen.

De transformatie van het landelijk gebied en vrijkomende agrarische bebouwing is een groeiende uitdaging, ook in Breda! Het aantal agrarische bedrijven neemt snel af door schaalvergroting, gebrek aan opvolgers, verstedelijkingsdruk, uitbreiding van natuurgebieden en milieuwetgeving en -eisen.

Voor de gemeente Breda geldt een complexe dynamiek, vanwege de invloed van de stad, de bestaande infrastructuur en de groeiende vraag naar wonen, recreatie en natuur in het buitengebied.

Dit leidt bij initiatiefnemers of eigenaren van agrarische opstallen tot vragen over de transitiemogelijkheden hiervan. Dit kan zijn omdat zij stoppen met hun huidige agrarische activiteiten, andere activiteiten willen ontplooien of de opstallen verkopen aan derden.

Wethouder Tim van het Hof hierover: “In Breda hebben we net zoals in de rest van Nederland veel stallen en boerderijen hun agrarische functie verloren. De komende decennia gaat dit proces door. Deze leegstand kan de leefbaarheid op het platteland in gevaar brengen en daar willen we uiteraard graag iets aan doen. Leegstand biedt namelijk ook kansen op nieuwe bedrijvigheid. Daarom bieden we als gemeente eigenaren van leegstaand agrarisch vastgoed en initiatiefnemers die plannen of ideeën hebben voor de herontwikkeling hiervan de helpende hand met dit VAB-loket.”

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen