Gezamenlijk aanpak woninginbraken, overvallen en straatroven succesvol

Binnen drie politiedistricten is in het eerste half jaar van 2015 een verdere daling van het aantal woninginbraken te zien in vergelijking met 2014. Namelijk De Baronie 18 procent (1068 in 2014 naar 876 in 2015); Hart van Brabant 20 procent (1032 in 2014 naar 830 in 2015) en Zeeland 10 procent (565 in 2014 naar 510 in 2015). Deze daling geldt niet voor het district De Markiezaten waar de woninginbraken nog enigszins opliepen van 501 (2014) naar 543 (2015). De extra inspanningen in De Markiezaten van de afgelopen periode lijken overigens wel succesvol.

Samenwerking

De inzet op woninginbraken – en ook op overvallen en straatroven – heeft de laatste jaren veel prioriteit gekregen. De politie-eenheid Zeeland-West-Brabant heeft de aanpak op deze delicten sindsdien verscherpt. Ook wordt nadrukkelijk samengewerkt met heel veel ketenpartners, zoals gemeenten, openbaar ministerie, buurtpreventiegroepen, verzekeraars, stichting Meld Misdaad Anoniem, woningbouwverenigingen, beveiligingsbedrijven en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarbovenop blijkt de samenwerking met de burgers een belangrijke sleutel tot het succes. Plaatsvervangend politiechef Jaco van Hoorn: “Het is goed om te zien dat criminaliteit blijft dalen. Als iedereen doet wat ze kan, kunnen we inbrekers en overvallers tegenhouden. Dat geldt voor bedrijven, die goede maatregelen nemen, gemeenten die buurtpreventie stimuleren, burgers die de politie bellen bij verdachte situaties en ga zo maar door. Daarnaast kunnen de bekende criminelen op veel persoonlijke aandacht van de politie rekenen. Politiemensen zijn erg gefocust op het tegengaan van woninginbraken, overvallen en straatroof.”

Politiedistrict De Baronie

Agenten werken gericht aan de veelplegers, die wekelijks worden besproken in het actieoverleg. Samen met andere organisaties worden maatregelen getroffen om plaatsen aan te pakken waar veel woninginbraken, overvallen en straatroven worden gepleegd. Denk hierbij aan de gerichte inzet van buurtpreventieteams en het telkens verplaatsen van de matrix-wagen. In de maand mei werd meer aandacht besteed aan de overvallen, hetgeen al snel in enkele succesvolle aanhoudingen resulteerde.

Politiedistrict Hart van Brabant

De succesvolle aanpak van woninginbraken, waarin diverse organisaties en burgers een cruciale rol hebben, past het district Hart van Brabant nu ook op het terugdringen van de straatroven toe. En wel met veel resultaat. In de eerste zes maanden van dit jaar heeft de politie in dit gebied namelijk 48 procent minder straatroven geregistreerd, dan dezelfde periode vorig jaar. Bij een aantal daarvan bleek overigens sprake van een valse aangifte. De redenen daarvoor zijn zeer divers. De politie zoekt hierbij de samenwerking met diverse organisaties en accepteert niet dat mensen valse aangiften doen. Indien uit onderzoek blijkt, dat er daadwerkelijk sprake van een valse aangifte is, wordt de aangever strafrechtelijk vervolgd. Een ander onderdeel van de aanpak is het geven van tips wat burgers zelf kunnen doen. Omdat de mobiele telefoon bij uitstek het vaakst wordt gestolen, heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie in Tilburg in de reclameborden en bushaltes de poster Boefproef opgehangen. Daarin werd uitgelegd hoe men in 15 seconden de smartphone tot een waardeloos goed voor dieven kan maken. Bent u hier ook in geïnteresseerd, kijk dan op www.boefproof.nl.

Politiedistrict De Markiezaten

Het meest westelijke deel van Brabant had in de maanden februari en april te maken met een toename in het aantal woninginbraken in met name de gemeente Moerdijk en Roosendaal. Door gezamenlijk met gemeenten en partners extra inspanningen te verrichten en een aantal succesvolle aanhoudingen is de afgelopen maanden een verbetering te zien. Ook de samenwerking met burgers via buurtpreventieteams en WhatsApp-groepen werpt zijn vruchten af. Burgers melden steeds vaker verdachte situaties bij de politie. Nadrukkelijk zet de politie ook in op de aanpak van heling.

Politiedistrict Zeeland

De Zeeuwse politie richt zich de laatste tijd vooral op veelplegers en plaatsen waar meer wordt ingebroken. De jeugdgroepen worden wekelijks besproken, waarna tot actie wordt overgegaan. Met de start van nieuwe experts wijkagenten wordt een verdere verdieping gemaakt met een integrale aanpak op alle woninginbraken, overvallen en straatroven. Onder andere kunnen bekende criminelen op veel persoonlijke aandacht van de politie rekenen. Samen met andere organisaties worden maatregelen getroffen op plaatsen waar meer wordt ingebroken, zoals de gerichte inzet van burgerparticipatie en meer intensieve afstemming met gemeentes en politieteams.

Aantal woninginbraken

Aantal overvallen en straatroven

Altijd op de hoogte van het laatste Breda Nieuws? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden