D66 Breda gaat voor goud

Foto: D66 Breda

Met een talentvolle kandidatenlijst en een ambitieus programma wil D66 de grootste worden in Breda. D66 durft verder te kijken en duidelijke keuzes te maken. Dit ambitieniveau is nodig om in Breda de volgende stap te zetten.

D66 krijgt het met en voor alle Bredanaars voor elkaar. Voor de komende jaren wil D66 vooral inzetten op onderwijs, zorg en klimaat.

Betere match tussen opleiding en arbeidsmarkt

De afgelopen jaren hebben we in Breda met de Onderwijsagenda veel geïnvesteerd in talentontwikkeling en samenwerking binnen het onderwijs. Voor de komende periode wil D66 inzetten op een betere match tussen opleiding en arbeidsmarkt. Daarvoor wil D66 een convenant sluiten met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de gemeente, zodat iedereen in Breda e.o. zijn of haar droombaan kan vinden.

Inzetten op preventie

Een goede gezondheid voor iedere Bredanaar is belangrijk. In Breda besteden we nog veel geld aan dure zorg achteraf, maar minder in het voorkomen daarvan. Daarom wil D66 inzetten op preventie. Bijvoorbeeld door een gezond levensstijl te bevorderen beginnend vanaf de jeugd met goede voorlichting over voeding en beweging. Dat hebben we bijvoorbeeld al gedaan met de gezonde schoolkantine en door tientallen watertappunten te realiseren bij schoolpleinen en speelplekken. Daarnaast wil D66 rookvrije sportvoorzieningen te stimuleren.

Verder werken aan beter klimaat

De afgelopen periode hebben we grote stappen gezet op het gebied van duurzaamheid met duizenden zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed en de realisatie van vele hectare natuur in het buitengebied van Breda. Voor de komende periode wil D66 verder werken aan een beter klimaat. Dat doen we door nieuwbouw niet meer aan te sluiten op het aardgasnetwerk, ook in stedelijk gebied meer ruimte voor groen in plaats van stenen en een masterplan mobiliteit. Dat alles moet bijdragen aan een duurzamer Breda met schone lucht, waar iedereen gezond kan leven.

Het hele verkiezingsprogramma en de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart zijn te vinden op de website van D66 Breda.

Reacties

article
220766
D66 Breda gaat voor goud
Met een talentvolle kandidatenlijst en een ambitieus programma wil D66 de grootste worden in Breda.
https://breda.nieuws.nl/politiek/220766/d66-breda-gaat-goud-ambitieus-verkiezingsprogramma/
2018-02-21T11:15:36+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/55/2018/02/21111140/D66-Breda.png
d66, Klimaat, onderwijs, zorg
Politiek