Verkiezingsprogramma D66 Breda Breda maakt trots

Foto: D66 Breda

D66 Breda presenteert het verkiezingsprogramma: Breda maakt trots – Samen voor een sterke toekomst. Lijsttrekker Bart Lauwen: “Met dit programma onder de arm kunnen we  met hart en ziel aan de slag om te zorgen voor kansen voor iedereen, echte klimaatactie en betaalbare huizen voor elke Bredanaar.’’

Lauwen: “We willen dat iedereen die dat wil in Breda, in elke wijk en in elk dorp, een betaalbaar huis kan vinden en we hebben dan ook grote ambities”.

D66 Breda bouwt de hoogte in, zoals bijvoorbeeld bij ‘t Zoet, zodat er ruimte is voor duizenden nieuwe betaalbare woningen, voor studenten, starters en senioren. Wat D66 betreft gaat van alle huizen die we bouwen tenminste 66% in de categorie ‘betaalbaar’ vallen. Dat betekent dat van de 6000 huizen die we gaan bouwen, er minstens 4000 betaalbaar zijn voor onder andere de leraar, de agent en de verpleegkundige.  D66 maakt het ook gratis om je huis te splitsen. Daarmee bevorderen ze de doorstroming en komen er meer huizen beschikbaar voor mensen om in te wonen.

Ook op klimaat zetten we als het aan D66 ligt de komende jaren forse stappen. Breda gaat sneller aan de slag met het isoleren van onze huizen. We beginnen met de huizen van inwoners die het minst te besteden hebben. Isoleren is goed voor de energierekening en het klimaat. In de visie van D66 is Breda in de toekomst koploper op klimaatactie. In 2040 bouwen we in Breda dan ook helemaal circulair.  D66 gaat de ambitie van 200.000 nieuwe bomen in Breda waar maken. Lauwen: ‘’Een bos geeft immers verkoeling en is goed voor je gezondheid. De vele wandelingen tijdens de lockdowns hebben dat des te meer doen beseffen.’’

Kansengelijkheid blijft een speerpunt van D66 Breda. Lauwen: ‘’We moeten voorkomen dat er een corona-generatie ontstaat. Daarom lopen we onderwijsvertragingen in, zorgen we voor goede stageplekken voor studenten en bieden we steun aan kwetsbare jongeren.’’  Je portemonnee zou volgens D66 Breda niet moeten bepalen of je kunt sporten en of je naar het museum kan. Sport en cultuur zijn van het grootste belang voor de ontwikkeling van kinderen en moet voor iedereen toegankelijk zijn.. Daarom wil de partij dat de tarieven van alle sporten voor alle kinderen gelijk en betaalbaar zijn.. Met 200 Blind Walls krijgt Breda bovendien het grootste openluchtmuseum van Nederland. Zo wil D66 Breda de drempel om kennis te maken met cultuur en bewegen voor iedereen zo laag mogelijk maken.

Tot slot: Breda is de negende stad van het land. Dat brengt verantwoordelijkheden en uitdagingen met zich mee. Het unieke karakter van de wijken en dorpen is daar onderdeel van. Lauwen: ‘’Breda blijft haar ambities vergroten en vooruitkijken naar de toekomst.  D66 Breda gelooft dat we Breda samen maken en dat we trots mogen zijn op onze eigen kracht en ons Bredaas verhaal. Voor een Breda waarin we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.’’

D66’er Hans Teunissen was voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie. Ook hij is trots op het programma dat er ligt en de wijze waarop het tot stand is gekomen.

“Dit rijke en ambitieuze programma is het resultaat van een waardevol proces. Veel leden van onze afdeling hebben een actieve bijdrage geleverd. Nog meer mensen hebben bijgedragen aan de ideeënvorming. Wij denken  hiermee een visueel aantrekkelijk programma te presenteren, waarin veel mensen  wenselijke en noodzakelijke ambities, aandachtspunten en standpunten herkennen. Het is een unicum dat ons verkiezingsprogramma via een QR code op de flyers van D66 Breda te lezen is, daarmee brengen we ons programma bij bijna elke Bredanaar thuis in de brievenbus”

Het programma draagt de titel ‘Breda maakt trots – Samen voor een sterke toekomst’. Teunissen: “Maken is een prachtig woord dat symbool staat voor veel in onze stad en onze dorpen: makers, vermaak, samen het verschil maken. Zeker in deze tijd zien we de creativiteit, het ondernemerschap en de veerkracht van de mensen in Breda. Dit maakt trots. En het verplicht tot een opdracht. Om samen werk te maken van een sterke toekomst. Een begin hiervan ligt besloten dit verkiezingsprogramma.”

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen