CDA Breda; bouwen op de kracht van de samenleving

Foto: CDA Breda

Het CDA Breda wil dat het voor jongeren en senioren mogelijk wordt gemaakt om te blijven wonen in het eigen dorp of wijk. Op dit moment is dit vaak niet het geval en worden jongeren, wanneer ze op zichzelf gaan wonen, of senioren die kleiner willen gaan wonen, gedreven naar andere delen van onze stad, terwijl ze dat liever niet willen.

Gemeenschappen verliezen daardoor aan kracht, terwijl die juist de kracht van Breda zijn!

In het verkiezingsprogramma met als titel: ‘De Kracht van Samen, de Kracht van Breda’, zet het CDA vol in op de kracht van de samenleving.

Een goed voorbeeld van een krachtige samenleving is het samenbouwen via CPO. Het CDA wilt dat inwoners van Breda ruimte krijgen om met elkaar aan hun eigen buurt te bouwen en dus te bouwen voor en met hun eigen dorps- en wijkgenoten.

Daarnaast is een veilige omgeving ook een speerpunt van het CDA.  In Breda moeten we werken aan straatbeschaving.  Intimidatie, hufterig , overlastgevend en pronkerig gedrag op straat pakken we aan. Buurtpreventie zorgt ervoor dat onze buurten veilig blijven doordat we samen een oogje in het zeil houden. Ook maakt het CDA van verkeersveiligheid nummer één prioriteit. “Alleen samen kunnen we goed fatsoen terugbrengen, straatbeschaving is nodig”, aldus lijsttrekker Jeroen Bruijns.

Het CDA zet verder in op beter onderhoud van de openbare ruimte en het weer gratis ophalen van snoeiafval en grofvuil om dumpingen te voorkomen. Ook is er nadrukkelijk aandacht voor het verenigingsleven, zo wil het CDA dat ieder kind in Breda lid is van een vereniging. Maar wordt er ook ingezet op goede sport- en cultuurvoorzieningen. Als je de gemeente nodig hebt moet deze dichtbij zijn, in de wijk op buurtpunten en anders gewoon bereikbaar via telefoon en post.

Jeroen Bruijns; “Wij willen een fijne leefbare stad & dorpen waar je betaalbaar kunt wonen en waar starters kunnen bouwen aan de toekomst en senioren vertrouwd oud kunnen worden.  We willen dorpen en wijken die veilig zijn en er mooi onderhouden bij liggen. Die krachtig zijn door een sterke lokale economie en bruisen door een sterk verenigingsleven. Waar we omzien naar elkaar en generaties verbinden.”

GR22 Definitief programma CDA Breda 030222 (1)

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen