1 op de 3 heeft (ernstige) beperkingen door gezondheidsproblemen

Foto: Pixabay publiek domein

Uit de regionale cijfers van de Gezondheidsmonitor van GGD West-Brabant, blijkt dat één derde van de inwoners van West-Brabant (ernstige) beperkingen ervaart in activiteiten door gezondheidsproblemen.

In 2016 namen ruim 18.000 inwoners van 19 jaar en ouder, deel aan dit grootschalige onderzoek door een vragenlijst in te vullen.

Beperking en regie over eigen leven
Het al dan niet hebben van een beperking beïnvloedt de regie die men ervaart op zijn of haar eigen leven. Het merendeel van de West-Brabanders (95%) zonder langdurige ziekte of aandoening, ervaart matig of veel regie over zijn of haar eigen leven. Voor inwoners mét een langdurige ziekte of aandoening is dit 78%. Mobiliteitsbeperkingen hebben de grootste invloed op eigen regie. De cijfers laten zien dat zelfredzaamheid niet voor iedereen vanzelfsprekend is. De GGD komt in het bijzonder op voor de meest kwetsbaren in onze samenleving, waaronder mensen met een beperking.

Lokale gegevens per gemeente
Een derde van de volwassen West-Brabanders zegt op dit moment door gezondheidsproblemen beperkt te zijn in dagelijkse activiteiten. Maar er bestaan wel lokale verschillen in het ervaren van beperkingen.Op hoofdlijnen kan gesteld worden dat de resultaten in het werkgebied van GGD West-Brabant vergelijkbaar zijn met de gemiddelde landelijke resultaten.Naast dit vaste pakket van vragen zijn ook een aantal, meer verdiepende vragen uitgezet onder volwassenen en ouderen. Hierdoor kunnen zij voor hun werkgebied nog specifieker nagaan hoe het staat met de gezondheid van de doelgroep en zo de betrokken gemeenten op maat adviseren.

Gezondheidsmonitor 2016
De vragen de Gezondheidsmonitor gingen onder andere over gezondheid, manier van leven, woonomgeving en zorg- en welzijnsvoorzieningen. De GGD West-Brabant voert dit onderzoek eens in de vier jaar uit in opdracht van haar 18 gemeenten. Het onderzoek is een samenwerking tussen GGD’en, CBS en RIVM. Gemeenten gebruiken de resultaten van het onderzoek om via beleid en activiteiten de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren.

Reacties