Gemeente stelt € 1 miljoen beschikbaar voor goed plan en een goede business case voor ‘Kunsthal’

Foto: Asja Vossen

Het college van B&W schrijft een aanbesteding uit in de vorm van een prijsvraag, om partijen uit te nodigen om met initiatieven te komen voor een ‘Kunsthal’ in Breda. Het college heeft de uitgangspunten, inhoudelijke ambitie en de kaders vastgesteld waaraan een initiatief moet voldoen.

Wethouder Marianne de Bie: “Hiermee geven we uitvoering aan de Cultuurvisie en aan het bestuursakkoord Lef & Liefde. Daarin zeggen we dat we positief staan tegenover een  ‘Kunsthal’ waarvoor het initiatief uit de stad moet komen. Ook de realisatie en exploitatie komt in handen van initiatiefnemers. We stellen in 2021 eenmalig € 1 miljoen euro beschikbaar voor initiatiefnemers met een goed plan en een goede business case”.

Ambitie en uitgangspunten

De nadruk ligt op de activiteiten van een kunsthal, al dan niet permanent, en niet op een plek of gebouw. Het kan zich ook op verschillende locaties in de stad afspelen. Samenwerking tussen partijen en sectoren is een voorwaarde en nieuwe en bestaande culturele initiatieven moeten hier ruimte krijgen. Het profiel van de Kunsthal moet aansluiten bij de identiteit van de stad en het huidige cultuur- en economisch beleid. En het moet een aanvulling zijn op het huidige aanbod.

Proces

Met de prijsvraag worden gegadigden uitgedaagd met ideeën te komen voor de realisatie van de Kunsthal Breda. De start is een marktconsultatie-bijeenkomst met belangstellenden. De procedure en de selectie-eisen worden uitgelegd en partijen worden aangemoedigd om samenwerking te zoeken. Het gaat hier om een eerste visie met redelijk vrije vormvereisten en biedt ruimte voor nieuwe en verfrissende ideeën. Dan vindt een selectie plaats van maximaal 5 inschrijvingen door een onafhankelijke jury.

In de gunningsfase bieden de geselecteerde partijen een uitgewerkt plan aan met een inhoudelijke visie, programmering, organisatie en exploitatie en besteding van het beschikbare budget. Dat budget is voor een periode van 3 jaar met als doel om in deze tijd toe te groeien naar een zelfstandige en financieel gezond functionerende Kunsthal. Er komen geen extra middelen voor exploitatie of realisatie vanuit de gemeente meer beschikbaar. Het budget is voornamelijk voor activiteiten en niet primair voor faciliteiten of gebouwen. Een uitgebreidere jury beoordeelt de plannen op de vastgestelde kaders, ambities en uitgangspunten. Een selectiedocument is daarvoor opgesteld.

Planning

De marktconsultatie vindt plaats op 15 september van 10.00 tot 12.00 uur bij Podium Bloos. Aanmelden kan vóór 8 september bij Esther Warendorff, e-mail [email protected] De informatie over de aanbestedingsprocedure staat op www.tenderned.nl (Kunsthal Breda). De selectiefase is in oktober en november. De gunningsfase loopt van december 2020 tot en met maart 2021. Begin april 2021 is de definitieve gunning. De eerste activiteiten van de Kunsthal Breda worden in de zomer van 2021 verwacht.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden