Bredase partners in horecasector slaan handen ineen

Foto: Gemeente Breda

Het coronavirus heeft een enorme economische impact op de Bredase horecasector. Niemand had op deze situatie voorbereid kunnen zijn. Het raakt alle partners in de keten: de ondernemers, de brouwerijen, de pandeigenaren en de banken.

In overleg met elkaar en ondersteund door gemeente Breda zijn de ketenpartners het eens geworden: Ze moeten en willen deze klappen gezamenlijk opvangen. Op maandag 20 april ondertekenden het eerste deel van de partners daarom de intentieverklaring ‘Convenant ketensolidariteit’. Later deze week zal het tweede deel van de partners ditzelfde convenant ondertekenen.

“Samenwerken brengt zoveel meer”

Boaz Adank, wethouder Economische Zaken: “Onder voorzitterschap van de burgemeester hebben we in soms scherpe gesprekken kunnen komen tot deze afspraken. In onzekere tijden als deze wordt het des te meer duidelijk dat samenwerken zoveel meer brengt. Sterker nog, zonder dat te doen red je het gewoonweg niet. Ontzettend goed dat we als ketenpartners in de horeca in Breda al heel snel met elkaar om tafel zijn gegaan om te bedenken hoe we samen de klappen op kunnen vangen. Helaas moeten we tegelijkertijd constateren dat er ook nog pandeigenaren zijn die niet over hun eigen schaduw heen kunnen stappen. Ik hoop dat ze met deze afspraak in de hand wel het goede willen doen en samen de schouders eronder willen zetten.“

Ieder neemt een deel voor zijn rekening

Door de verplichte sluiting, zijn de omzetten van de horecabedrijven richting nul gegaan. Waar eerder bij een economische crisis gesproken kan worden over ondernemersrisico, is de situatie en de impact momenteel van een totaal andere orde. Gezonde bedrijven die voor de crisis alles prima op orde hadden, verkeren nu als gevolg van de landelijke noodmaatregelen in verband met het Covid-19 virus in grote problemen en onzekerheid.

Mark Hanssen, Horecadirecteur Bierbrouwerij AB InBev: “We leven enorm mee met onze horecarelaties, daarom hebben we al meerdere steunpakketten gelanceerd. Maar alleen als alle partijen in de horecaketen verantwoordelijkheid nemen, kunnen we de horeca weer na de crisis laten floreren. We verwelkomen daarom de uitkomsten van het constructieve overleg tussen de horecaketen in Breda, de stad die sinds jaar en dag ons thuis is. Afgesproken is dat wij, vastgoedeigenaren en horecarelaties die een pand huren allemaal een 1/3e van de huurbetaling voor de maanden april en mei voor rekening nemen, om de pijn voor horecarelaties te verzachten. Dat betekent dat we ernaar streven horecarelaties die een huurconstructie bij ons hebben 67% korting te geven op huurbetalingen voor april en mei. Maar dat kan alleen als vastgoedeigenaren ook verantwoordelijkheid nemen en hieraan meewerken. We roepen ze op zich constructief op te stellen, want alleen samen kunnen we de horeca door de crisis heen helpen”.

Ketensolidariteit

Het is de keten die de horeca normaliter overeind houdt. Iedere schakel draagt bij aan elkaars succes. In zware tijden zoals deze, kan iedere schakel er tegelijkertijd ook voor zorgen dat de ander de mogelijkheid heeft om overeind te blijven. Om deze zware periode zo gunstig mogelijk door te komen, willen de Bredase partners in de horecaketen daarom een beroep doen op deze ketensolidariteit.

Johan de Vos, vice-voorzitter KHN Breda: “We laten door middel van deze overeenkomst zien dat we het in Breda echt samen doen. Deze uitzonderlijke tijd vraagt het uiterste van alle partijen om er met elkaar uit te komen. Dan is het mooi om te zien dat Breda als eerste stad in Nederland hierin de eerste grote stap heeft gezet mét elkaar. Zo kunnen we hopelijk ook een richtlijn bieden voor alle andere zaken die spelen. Het is en blijft een feit dat we deze crisis alleen overleven als we het samen doen en samen blijven doen. Laat dit een mooie start zijn daarvan. “

Overeenkomst gedragscode ketensolidariteit

In samenspraak stelde de partners de “Convenant ketensolidariteit” op waarin zij afspreken de pijn onder elkaar te verdelen. Dat houdt in dat alle partners evenredig bijdragen aan een verdeling van de kosten voor wat betreft de huurverplichting van gezonde horecabedrijven, op basis van maatwerk. Dit is vooralsnog voor de periode waarin de horeca verplicht gesloten of beperkt open is, voor dit convenant in ieder geval geldend de maanden april en mei, afhankelijk van de landelijke maatregelen. Begin mei zal hier vervolgens met elkaar over worden geëvalueerd.

De volgende partijen in gemeente Breda tekenden de overeenkomst:
• Horecaondernemers: Koninklijke Horeca Nederland (Breda)
• Brouwerij: AB InBev.
• Pandeigenaren: Maas-Jacobs Vastgoed, I.P.L. Mermans, van Tooren Vastgoed
Met aanvullende steunverklaringen van ABN Amro Breda en Rabobank Breda.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden