Aanvragen subsidieregeling tegemoetkoming vrijwilligersorganisaties COVID-19

Foto: CC0/Public Domain

Net als voor veel ondernemers, instellingen en organisaties hebben ook de vrijwilligersorganisaties in Breda de afgelopen anderhalf jaar een moeilijke tijd gekend. Activiteiten konden niet of slechts deels doorgaan.

Ondanks dat de subsidieverlening door de gemeente de afgelopen 1,5 jaar niet is stop gezet, heeft een aantal organisaties het toch moeilijk. Organisaties die wel kosten hebben gemaakt, maar waar inkomsten achter blijven. Daarom kunnen vrijwilligersorganisaties vanaf 7 september een aanvraag indienen voor extra incidentele ondersteuning.

Wethouder Miriam Haagh: “Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Onze onbetaalde, maar onbetaalbare krachten. Zonder vrijwilligers zouden veel activiteiten en verschillende vormen van ondersteuning in de stad wegvallen. Maar ook voor vrijwilligers zelf is het doen van vrijwilligerswerk een verrijking. Een vrijwilliger doet niet alleen goed voor een ander, maar doet ook nieuwe vaardigheden op, leert bij en ontdekt waar zijn of haar talenten liggen. Het is daarom enorm belangrijk dat we ook vrijwilligersorganisaties die het moeilijk hebben als gevolg van corona nu ondersteunen.”

Ondersteuning van bestaande activiteiten

Subsidie kan worden aangevraagd door vrijwilligersorganisaties die vallen onder de definitie vrijwilligersorganisatie en een financiële ondersteuningsbehoefte hebben als gevolg van COVID-19. De regeling is een tegemoetkoming voor het uitvoeren van bestaande activiteiten.

Aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2021. Een vrijwilligersorganisatie kan slechts één aanvraag indienen. Het maximaal aan te vragen bedrag per organisatie is 3.000 euro. Het besluit volgt uiterlijk 8 weken na de uiterste indieningsdatum, mits de aanvraag volledig is ingediend. Voor de subsidieregeling is in totaal 50.000 euro beschikbaar. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Deze regeling maakt onderdeel uit van het totale maatregelenpakket om Breda weerbaar en wendbaar te houden in en na de Coronacrisis.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden