Uitvoering aanleg Nieuwe Mark Breda kan starten

Foto: Gemeente Breda

De gemeente Breda gunt het werk voor de uitvoering van de aanleg van het eerste deel van de Nieuwe Mark in het centrum van Breda aan aannemersbedrijf FL B.V. uit Hilvarenbeek.

Daarmee is de weg vrij voor de aanleg van het eerste stuk van de stadsrivier. Dit deel loopt van de Tolbrug tot aan het kruispunt
Markendaalseweg / Karnemelkstraat. Het werk wordt in drie fases uitgevoerd. De aannemer start in het
tweede of derde kwartaal van dit jaar met de eerste fase.

De gemeente Breda selecteerde bij deze aanbesteding op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit.
Uiteindelijk is aannemersbedrijf FL B.V. uit Hilvarenbeek daarbij als beste partij uit de bus gekomen.

Eerste deel, drie fases
De aanleg van de Nieuwe Mark is een van de grootste infrastructurele projecten in het centrum van Breda. De werkzaamheden aan dit eerste deel van de rivier wordt in twee fases opgeknipt. De eerste fase betreft
het deel vanaf het kruispunt Markendaalseweg / Karnemelkstraat tot aan de brug naar parkeergarage de
Barones. De tweede fase loopt van de Tolbrug tot aan de brug naar de ingang van parkeergarage De Barones.
De derde fase betreft werkzaamheden in de Minderbroederstraat bij Hotel Nassau. Tijdens de eerdere
werkzaamheden aan de haven is al rekening gehouden met de aanleg van de Nieuwe Mark. Zo zijn de
damwanden destijds al diep de grond in geslagen, zodat die nu gebruikt kunnen worden. Zonder tegenslagen
zullen de eerste twee fases eind 2024 zijn afgewerkt.

Verfraaiing binnenstad
Voor het deel achter de Markendaalseweg / The Marker inclusief de aanleg van een nieuwe brug over de Markendaalseweg wordt een apart aanbestedingstraject georganiseerd. De start van dit werk is in 2025. De rivier komt uiteindelijk naast de ‘witte huisjes’ ter hoogte van de Vredenburchsingel weer in de singel uit.
Wethouder Tim van het Hof is enthousiast: “Ik ben geweldig blij dat we na een zorgvuldige
aanbestedingsprocedure een aannemer hebben kunnen selecteren die dit prachtige project gaat maken. De
Nieuwe Mark gaat het gezicht van onze toch al aantrekkelijke binnenstad nog verder verfraaien. Stel je voor:
het water stroomt straks weer door de stad en je kunt er met een boot overheen varen of lekker langs
wandelen. En dankzij een Europese bijdrage vanuit het project GreenQuays krijgen we ook nog eens prachtige
groene kades en kademuren langs het water”.

Goed overleg
“Een groot infrastructureel werk als de aanleg van de Nieuwe Mark heeft natuurlijk impact op de
bereikbaarheid van de binnenstad”, aldus wethouder Daan Quaars. “We zijn geruime tijd in goed overleg met
ondernemers en bewoners van de binnenstad om er voor te zorgen dat woningen, winkels en bedrijven tijdens
de uitvoering van het werk zo goed mogelijk bereikbaar blijven. De komende tijd gaan we op allerlei manieren
met onze bewoners in gesprek om iedereen goed te informeren op welke manier zij en hun bezoekers, klanten en leveranciers hun weg naar het centrum het makkelijkste kunnen vinden. Zodra we de planning van
de aannemer hebben, kunnen we daar ook concrete data aan koppelen.”

Bron: Gemeente Breda

Reacties

Cookieinstellingen