Volle agenda raadsvergadering 25 juni 2015

Foto: Breda Nieuws

Deze reguliere vergadering heeft een omvangrijke agenda. Na de verzamelde punten wordt het definitief ontwerp van vier straten in het stationsgebied besproken waarna de Wijzigingsverordening Participatiewet Breda 2015 aan de orde komt.

Vervolgens wordt de raad gevraagd het bestemmingsplan Zandberg, Leistraat vast te stellen en kennis te nemen van het rekenkamerrapport “Subsidiebeleid van de gemeente Breda” en de aanbevelingen uit het raadsvoorstel vast te stellen.

Volgend onderwerp is het kader subsidie-uitvraag 2016. Jaarlijks maakt de gemeente voor 1 juli de beleidsdoelstellingen kenbaar op basis waarvan subsidie kan worden aangevraagd. Dit kader komt in plaats van diverse @nota’s.

Na de 2e serie begrotingswijzigingen 2015 wordt het agendapunt Veiligheidsregio Midden-West-Brabant behandeld.

Als laatste punt wordt de raad gevraagd een zienswijze in te dienen op de ontwerpjaarrekening 2014 RWB, de ontwerp begroting 2016 RWB en het meerjarenproductplan 2016-2019 NV REWIN.

Zoals gebruikelijk is de vergadering live te volgen op internet.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws in Breda? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden