Studenten aan de slag voor toekomstbestendige gemeenten

Foto: Pexels (CC0-Public Domain)

Robotisering, energietransitie, de circulaire economie: het is maar een greep uit de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Wat betekenen die trends voor de gemeenten Breda, Oosterhout, Etten-Leur, Moerdijk en hun bedrijventerreinen?

Hoe zorgen we voor een robuuste ontwikkeling van deze mooie regio? De gemeenten slaan de handen ineen met studenten die de komende maanden met dit vraagstuk aan de slag gaan.

  • Breda University of Applied Sciences (sinds september de nieuwe naam van de NHTV Breda) introduceerde op 3 september een nieuwe minor: Smart Cities.
  • Vierdejaarsstudenten Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit worden in de nieuwe minor uitgedaagd om vanuit actuele trends en ontwikkelingen een integrale visie te geven op de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van gebieden.
  • Voor het samenwerkingsverband van de gemeenten Breda, Oosterhout, Etten-Leur en Moerdijk onderzoeken studenten de komende maanden een bedrijventerrein uit iedere gemeente en het Havenkwartier in Breda.

Krachten bundelen

“Samen sterker en completer, dat is de gedachte achter de samenwerking van Moerdijk, Breda, Oosterhout en Etten-Leur”, vertelt Thomas Zwiers, voorzitter van de stuurgroep van het samenwerkingsverband. Als wethouder in Moerdijk heeft hij onder meer Economische aangelegenheden, Werk en Inkomen en Mobiliteit in zijn portefeuille. “De vier gemeenten hebben elk een sterke economische positie en een gouden ligging aan de A16. Samen zijn we goed voor 167.000 banen – bijna een derde van de werkgelegenheid in West- en Midden-Brabant. Door onze sterkste punten te bundelen, zorgen we voor een nog sterkere
regio. Daarvan profiteert uiteindelijk iedereen.”

Leefbaar, bereikbaar en aantrekkelijk

20 studenten gaan aan de slag met een bedrijventerrein uit iedere gemeente en het Havenkwartier in Breda. Wat betekenen de actuele ontwikkelingen voor de regio en de bedrijventerreinen? Wat moet er gebeuren om klaar te zijn voor de toekomst? De studenten gaan functies als wonen, werken, recreëren en innovatieve mobiliteit in samenhang onderzoeken. Dat resulteert in voorstellen die de leefbaarheid, bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de regio vergroten. Thomas Zwiers: “De nieuwe minor sluit mooi aan bij de uitdagingen waarvoor gemeenten worden gesteld. Ik ben enthousiast over de samenwerking en benieuwd naar de concrete verbetervoorstellen van de studenten.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden