Opwekken van zonne-energie wordt weinig gedaan in Breda

Foto: Pixabay

Energiebedrijf Vattenfall publiceerde onlangs de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten. Er is hiermee inzichtelijk gemaakt hoe huishoudens duurzaamheid toepassen in en om het huis.

Op basis van de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten blijken huishoudens in Noord-Brabant nog flinke stappen te kunnen maken op het gebied van duurzaamheid. Vattenfall stelde de index samen op basis van de meest recente data van Rijkswaterstaat, het Centraal Bureau voor de Statistiek en Cobra Groeninzicht.

Duurzaamheid in Noord-Brabant

Noord-Brabantse gemeenten scoren in de Duurzaamheidsindex relatief gezien laag met betrekking tot: het aantal zonnepanelen, het aantal ISDE subsidieaanvragen en de mate van verstening. Op basis van de Duurzaamheidsindex blijken Noord-Brabantse huishoudens gemiddeld 10% minder vaak duurzaamheid toe te passen in en om het huis.

In Breda heeft men op landelijk en provinciaal niveau de grootste inhaalslag te maken, wat duurzaamheid betreft. Huishoudens doen het twee keer slechter dan landelijk gemiddeld. Boekel en Heeze-Leende zijn Noord-Brabantse gemeenten die juist wel goed scoren.

Zonnepanelen het vaakst geplaatst in Someren
In totaal heeft 9% van alle Nederlandse huishoudens zonnepanelen op het dak. In Noord-Brabant is dit percentage iets lager (8,3%). Het opwekken van zonne-energie is wordt onder andere weinig gedaan in steden als Breda (4,7%), Den Bosch (5,6%), Tilburg (6%) en Eindhoven (6,8%).

In Someren zijn huishoudens juist het meest begaan met (zelf) opwekken van energie middels zonnepanelen. Hier heeft liefst 14,2% van de huishoudens zonnepanelen op het dak. Per Noord-Brabantse gemeente zijn de verschillen in de zonnepanelen-index echter fors; zoals te zien is in de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten.

Noord-Brabant: een relatief versteende provincie
Verstening van tuinen is, met oog op duurzaamheid en milieu, ongunstig te noemen. Hoewel verstening overal in bepaalde mate aanwezig is, kunnen Noord-Brabantse gemeenten hier nog stappen maken. In de provincie is namelijk 41,5% van de tuinen versteend; dit is iets meer dan het landelijke gemiddelde van 39,8%.

Wat verstening betreft, spant Flevoland echter de kroon met een versteningsgraad van 63%. Alle 6 gemeenten binnen deze provincie zijn minder ‘groen’ dan het Nederlands gemiddelde. De mate van relatieve verstening per gemeente is hier in te zien.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden