Online presentatie van het voorlopig ontwerp van het Markdal

Foto: Brabantse Delta

De Vereniging Markdal en waterschap Brabantse Delta publiceren in samenwerking met adviesbureau Royal HaskoningDHV het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de aanpassing van het Markdal.

Een mooie stap verder dankzij de inspanningen van de vrijwilligers van de Vereniging Markdal, medewerkers en bestuurders van de provincie, gemeenten en het waterschap én samen met de bewoners en agrariërs. Ook heeft intensief overleg met natuurverenigingen en dorpsraden plaatsgevonden. Van schetsontwerp naar VO was nog een flinke stap waarbij nog meer (aanvullend) onderzoek nodig was. Onderzoek dat bijvoorbeeld nodig was om de ligging van de nieuwe meanders te bepalen. Een nieuwe mijlpaal in de voorbereiding van het project Markdal is bereikt!

Flinke stap richting uitvoering

Sjef Langeveld, voorzitter Vereniging Markdal: “Vanaf het begin werken we als vereniging met bewoners en betrokkenen en met name het waterschap en beide gemeenten aan de plannen voor een duurzaam en vitaal Markdal. De start omvat het inrichten van 100 ha nieuwe natuur in samenhang met het graven van een vrijstromende Mark.”

“We zijn blij met het resultaat. Hiermee hebben we samen een goede basis gelegd voor het vervolg van het project. Het ontwerp wordt nu zodanig uitgewerkt, dat in 2022 de uitvoering kan beginnen in het zuidelijk deel van het Markdal in de gemeente Alphen-Chaam. Deze stappen zetten we het komende jaar en dat doen we natuurlijk weer samen met alle betrokkenen”, aldus Hans Peter Verroen, dagelijks bestuurslid bij het waterschap.

Digitaal platform

In verband met de coronamaatregelen is een digitaal platform ontwikkeld. Geïnteresseerden kunnen het uitgewerkte Voorlopig Ontwerp hier vinden. Het VO dat mensen kunnen bekijken, bestaat uit kaarten en gesproken presentaties met toelichting. In de presentaties vertellen de Vereniging Markdal, waterschap Brabantse Delta en adviesbureau RHDHV meer over het VO: van de totstandkoming tot de inhoud en het vervolgproces. De link naar het digitaal platform is:

Digitale inloopsessie op 14 december

Indien iemand na het bekijken van deze presentaties nog vragen heeft, dan is hij/zij van harte uitgenodigd voor een digitale bijeenkomst op maandag 14 december om 19.45 uur. U kunt zich aanmelden via bovengenoemd platform. Mocht het onverhoopt niet lukken, dan kunt u zich ook aanmelden bij Jan Roovers, bestuurslid Vereniging Markdal via [email protected] Indien het niet lukt het VO digitaal te bekijken, dan kan bij Jan Roovers via 06-50 60 16 47 meer informatie worden opgevraagd.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden