Zandvang Bieberg in Breda wordt binnenkort gebaggerd

Foto: Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta start in de week van 18 oktober met het baggeren van de zandvang Bieberg. Aannemingsbedrijf Van der Lee voert de werkzaamheden uit. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind december afgerond.

Waarom baggeren?

Bagger maakt watergangen ondieper en verlaagt het zuurstofgehalte in het water. Door te baggeren wordt een sliblaag van de waterbodem verwijderd. Deze sliblaag bestaat uit kleideeltjes, plantenresten en zwerfvuil. Door te baggeren houdt het waterschap de watergangen diep genoeg en blijft de water aan- en afvoer gegarandeerd. Daarnaast verbetert de waterkwaliteit en krijgen planten, vissen en overige (water)dieren een betere leefomgeving.

Waar wordt gebaggerd?

De zandvang Bieberg in Breda wordt gebaggerd. Op het overzichtskaartje staat oranje omlijnd het te baggeren traject.

Hoe worden de werkzaamheden uitgevoerd?

Vooruitlopend op het baggeren, maaien we, indien noodzakelijk, de oevers van de watergangen. En vinden op diverse locaties snoeiwerkzaamheden plaats om ervoor te zorgen dat er voldoende werkruimte is. Werkzaamheden worden met een kraan op een ponton uitgevoerd. De kraan ontgraaft het slib en laadt deze in kleine beunbakken. Deze bootjes worden met een duwbootje naar de overslaglocatie geduwd. Bij de overslaglocatie wordt het slib overgeladen in vloeistofdichte vrachtwagens met een overslagkraan. De vrachtwagens vervoeren vervolgens het slib af naar een erkende verwerker. Het overladen van slib gebeurt achter hekken voor de (verkeers)veiligheid van de bewoners en weggebruikers.

Wat merkt u ervan?

De aannemer voert de werkzaamheden uit op werkdagen tussen 07:00 uur en 18:00 uur. De werkzaamheden kunnen in de directe omgeving zorgen voor licht- en geluidshinder en mogelijk stankoverlast. Daarnaast kan enige verkeershinder ontstaan door transportverkeer. Dit transportverkeer rijdt via de Ulvenhoutselaan en de Allerheiligenweg.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden