Jaarlijkse inwonersenquête als raadgever voor Bredase politici

Foto: Gemeente Breda

Medio oktober verstuurt de Gemeente Breda haar jaarlijkse Inwonerenquête. In de enquête komen uiteenlopende onderwerpen aan de orde waar inwoners van Breda mee te maken kunnen hebben, zoals de openbare ruimte, toegang tot zorg, veiligheid en het aanbod van voorzieningen.

De inwoners die een uitnodiging voor dit onderzoek ontvangen, krijgen een selectie van deze onderwerpen voorgelegd, zo laat de gemeente weten.

Steekproef onder Bredanaars

De inwoners zijn geselecteerd via een steekproef. Zij ontvangen per post een uitnodiging om aan de enquête mee te doen. De enquête kan eenvoudig via internet met een QR-code of via een speciale inlogcode worden ingevuld. Alle benodigde informatie staat in de brief die de geselecteerde deelnemers ontvangen. Om de vragenlijst voor iedereen toegankelijk te maken, zal na ongeveer 3 weken een herinnering worden gestuurd, waarbij inwoners de mogelijkheid hebben om de vragenlijst op papier in te vullen. Het invullen van de enquête duurt tussen de 15-20 minuten.

Beter beeld
Door het delen van hun meningen, ervaringen en wensen, zorgen de respondenten ervoor dat de gemeente een beter beeld krijgt van wat er leeft in de stad. Met als doel de plan- en beleidsvorming en andere ontwikkelingen beter aan te laten sluiten op dat beeld.

Peilstok
Wethouder Boaz Adank: “Deze jaarlijkse inwonersenquête is een belangrijke raadgever voor ons. Het zet een peilstok in de Bredase samenleving. Hoe meer inzicht we hebben in wat onze inwoners van Breda en ons werk als gemeentelijke organisatie vinden, hoe beter wij onze dienstverlening en de daarvoor beschikbare gelden kunnen inzetten. Ik hoop dan ook dat de geselecteerde inwoners de tijd willen nemen om de enquête in te vullen. En spreek meteen ook mijn dank uit naar diegenen die bereid zijn dat te doen.”

Vrijwillig en anoniem
Meedoen is uiteraard vrijwillig en gebeurt anoniem. De privacy van de deelnemers is beschermd volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het onderzoek wordt georganiseerd door de gemeente Breda en in opdracht van de gemeente uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau I&O Research.

De belangrijkste uitkomsten van de enquête staan begin 2022 op www.breda.nl/onderzoeken Daar staan ook de resultaten van onder meer de Inwonersenquêtes van 2019 en 2020.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden