Vraag naar klantcontactberoepen in West-Brabant blijft toenemen: personeelstekorten lopen op

Foto: PixaBay

De personeelswerving voor klantcontactberoepen komt in West-Brabant verder onder druk te staan. Tekorten aan medewerkers in deze branche lopen op. Meer klantvragen, meer complexe vragen én de krapte op de arbeidsmarkt leiden steeds vaker tot langere wachttijden.

De vraag naar medewerkers klantcontact is in een jaar tijd met maar liefst 70% toegenomen in West-Brabant. Stonden er in het tweede kwartaal van 2021 nog zo’n 220 vacatures open, in het tweede kwartaal van 2022 is dit opgelopen naar 370.

Meer online aankopen en digitalisering van klantcontact

Tijdens de coronapandemie in 2020 en 2021 was er al tijdelijk extra vraag naar klantcontactpersoneel bij o.a. de GGD’s (afsprakenlijn en bron- en contactonderzoek), de detailhandel (meer online aankopen) en de overheid (crisisdienstverlening).

In 2022 blijft het aantal vacatures echter stijgen, onder andere door de verdere digitalisering van klantcontact bij instanties als overheden, zorgverzekeraars, banken en energieleveranciers. Ook kopen mensen steeds vaker online bij webwinkels. De behoefte aan klantcontactmedewerkers neemt daardoor in vrijwel alle sectoren toe.

Dalende trend aantal WW-uitkeringen klantcontactberoepen stabiliseert

De toename van de vraag gaat gepaard met een afname van het aantal personen met een WW-uitkering dat op zoek is naar een baan als medewerker klantcontact. Tekorten aan klantcontactmedewerkers lopen hierdoor op. De arbeidsmarkt voor klantcontactberoepen wordt in West-Brabant inmiddels als ‘zeer krap’ aangemerkt.

Aan het begin van de coronacrisis groeide het aantal mensen met een WW-uitkering dat op zoek was naar een baan als klantcontactmedewerker nog. Sinds eind 2020 neemt dit aantal weer af. In augustus 2022 verstrekte UWV een WW-uitkering aan ruim 100 personen met een klantcontactberoep in West-Brabant: 43% minder dan in augustus 2020 en 6% minder dan in augustus 2021.

Ontwikkeling spanning arbeidsmarkt klantcontactberoepen

Aanpak van knelpunten in het klantcontactwerk

Om de personeelstekorten en de langere wachttijden bij de klantcontactcenters aan te pakken zijn verschillende oplossingsstrategieën denkbaar. UWV heeft ter inspiratie voor werkgevers een publicatie uitgebracht met 27 oplossingen voor het aanpakken van personeelstekorten. Deze zijn te verdelen in 3 strategieën: het vinden van nieuw talent, het organiseren van het werk en ‘boeien en binden’ van personeel.

Spanning op de gehele arbeidsmarkt blijft toenemen

De arbeidsmarkt voor klantcontactberoepen is niet de enige waar sprake is van krapte. Het aantal openstaande vacatures in het tweede kwartaal is in West-Brabant toegenomen naar 19.030. Dit is het hoogste aantal in jaren: in 2019 en 2020 stonden er per kwartaal zelfs nooit meer dan 10.000 vacatures open.

Tegelijkertijd daalt in West-Brabant het aantal WW-uitkeringen al 8 maanden op rij. Eind augustus werden in West-Brabant 6.288 WW-uitkeringen verstrekt; een daling van 4,5% ten opzichte van de maand daarvoor. Dit is nog iets hoger dan de landelijke afname van 3,1%. Ten opzichte van een jaar geleden ligt het aantal WW-uitkeringen in West-Brabant 27% lager(-2.355 uitkeringen). Doordat het aantal WW-uitkeringen blijft dalen en het aantal openstaande vacatures blijft stijgen, zijn er in de volle breedte van de arbeidsmarkt personeelstekorten.

Bron: uwv

Reacties

Cookieinstellingen