Ondersteuning voor cultuur in stad, wijken en dorpen van Breda

jul 05 , 13:15 Nieuws
rob lipsius
Inwoners, amateurkunstenaars, talenten, professionele makers en organisaties kunnen vanaf 1 augustus 2024 een activiteitensubsidie cultuur aanvragen van de gemeente Breda.
Deze subsidies zijn bedoeld voor projecten die plaatsvinden in een specifiek jaar. In dit geval gaat het om de activiteitensubsidies voor 2025. De komende jaren is hiervoor €1.020.000 per jaar beschikbaar.

Mooie initiatieven

Wethouder Marike de Nobel (cultuur): "Met de vierjarige en tweejarige subsidies van het nieuwe beleid zorgen we al voor continuïteit en stabiliteit in de culturele sector. Met deze activiteitensubsidies houden we tegelijkertijd ruimte voor flexibiliteit. Het is een belangrijk instrument om jongeren, net als talenten, makers, amateurbeoefenaars en bewoners te stimuleren met mooie initiatieven te komen. Zo bieden we ruimte voor innovatieve projecten voor de hele stad, en kleinschalige projecten in dorpen en wijken."

Vier verschillende regelingen

De activiteiten bestaan uit verschillende regelingen:
  • Talent- en Makersregeling: Deze subsidieregeling ondersteunt de ontwikkeling van Bredase, creatieve (jonge) talenten, (mogelijk-)makers en collectieven in verschillende fasen van hun creatieve loopbaan. Breda maakt creatieve experimenten en nieuwe initiatieven mogelijk, creëert ruimte voor leren, werken en ontmoeten, en verbindt (jonge) professionals aan het werkveld en de stad.
  • Culturele Projecten met Stedelijk Belang: Deze subsidie is bedoeld voor de professionele culturele en creatieve sector. Deze subsidieregeling ondersteunt culturele projecten die een breed publiek aantrekken en Breda op de kaart zetten als stad van de creatieve industrie.
  • Cultuur in Wijken en Dorpen: Deze subsidie ondersteunt culturele activiteiten in de wijken en dorpen van Breda, die bewoners aanmoedigen om te komen kijken of mee te doen. De activiteit wordt gestart en ontwikkeld door of samen met buurtbewoners. Breda verbetert hiermee de leefbaarheid en versterkt de samenhang in de wijken en dorpen.
  • Samen Cultuur Maken: Met deze subsidie maakt Breda activiteiten mogelijk voor (nieuwe) groepen jongeren en amateurs die in hun vrije tijd met cultuur bezig zijn. Ook is de subsidie voor bestaande amateurkunstverenigingen die willen vernieuwen of groeien en publieke optredens van cultuurbeoefenaars in hun vrije tijd.

Meer informatie

In de maanden augustus en september 2024 worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor iedereen die geïnteresseerd is in het aanvragen van een activiteitensubsidie cultuur 2025. Meer informatie over de regelingen, de voorwaarden en de date en locatie van de informatiebijeenkomsten zijn vanaf 1 augustus ook te vinden op https://www.breda.nl/cultuur-0

Uitwerking nieuw cultuurbeleid 'Stad van creatief talent'

De activiteitensubsidie is onderdeel van het nieuwe cultuurbeleid 'Stad van Creatief Talent 2025-2040'. Met dit beleid wil Breda een culturele en creatieve hotspot worden. Een stad waar talent zich ontwikkelt in de creatieve industrie, waar jeugd en jongeren in aanraking komen met cultuur en waar de basis voor cultuur op orde is. Naast de activiteitensubsidies worden binnen het nieuwe cultuurbeleid ook vierjarige en tweejarige subsidies gegeven en worden een broedplaats Performing Arts en een broedplaats Creative Design gerealiseerd.
De Breda App is nu beschikbaar voor Android telefoons via de Google Play Store (Android) en in de App Store voor Apple gebruikers.
rob lipsius