Partij voor de Dieren organiseert demonstratie tegen verdozing op Chasséveld

mei 21 2021, 9:39 Nieuws
actiegroep stop de verdozing 9
Deze week werd bekend dat er in Posthoren, wat nu nog braakliggend terrein aan de rand van Teteringen is, twee enorme distributiecentra zullen komen. Voor de Partij voor de Dieren is de maat vol.
Kortgeleden zag de partij zich al genoodzaakt in opstand te komen tegen plannen voor een bedrijventerrein in Bavel, en tegen de komst van Rithmeesterpark II. Cynthia Pallandt van de Partij voor de Dieren: “Als de gemeente niet wil luisteren naar de zorgen van haar inwoners, komen wij met die inwoners naar het gemeentehuis toe.”

Verdozing in Breda

Waar nu nog bordjes met ‘Digit Parc’ boven de weg hangen, verwijzend naar een ICT-bedrijventerrein dat nooit gerealiseerd is, moeten binnenkort twee distributiecentra komen. Posthoren, is de huidige naam van het terrein. Nog geen maand geleden spraken bezorgde omwonenden zich uit tegen de verdozing van dit terrein tijdens een burgersessie met de Bredase gemeenteraad. Er werd een motie aangenomen die onder anderen beloofde om de omwonenden goed op de hoogte te houden, maar in werkelijkheid kwamen zij achter deze plannen doordat ze zélf de projectontwikkelaar benaderden. “De goede voornemens en beloften van het college zijn tot nu toe niets waard gebleken. Verschillende partijen hebben zich verzet tegen de komst van distributiecentra in Posthoren, maar ook dat heeft niets uitgehaald. De Partij voor de Dieren ziet het als haar verantwoordelijkheid om het college én de raad wakker te schudden,” aldus Pallandt.
Wie nu een kijkje neemt bij de Posthoren, ziet misschien niet waar de partij zich druk om maakt. Immers, de honderden bomen die er ooit stonden zijn al gekapt, de ijsvogels en eekhoorns die er voorkwamen zijn weggejaagd en de schuur met een vleermuizenkolonie onder het dak is ‘per ongeluk’ afgebroken. De gang van zaken is beschamend, maar wordt op dezelfde manier voortgezet. De Partij voor de Dieren ziet dit niet als een geïsoleerd geval. Pallandt: “Wij hebben vorig jaar ook gesproken met bezorgde bewoners van de Rith toen bleek dat de gemeente Breda investeerders al lekker aan het maken was voor bedrijventerrein Rithmeesterpark II. Dat terwijl de natuurtoets nog niet was afgerond. In de omgevingsvisie Breda 2040 lazen we dat er in Bavel een bedrijventerrein van 44 hectare moet komen, op een steenworp afstand van de natuur die nu wordt aangelegd voor de boomkikker. Ecologen van de gemeente zelf zien dit als een groot risico, maar het aantrekken van bedrijven en economische groei krijgt van de gemeente voorrang boven de belangen van omwonenden, natuur en dieren.”

Demonstratie op Chasséveld Breda

Op donderdag 27 mei zal er van 15:00 tot uiterlijk 16:30 uur een vreedzame demonstratie plaatsvinden op het Chasséveld, met meerdere toespraken. Deelnemers wordt gevraagd om een kartonnen doos in de lucht te houden, zodat vanuit het stadskantoor te zien zal zijn hoe het is om tussen de dozen te wonen. Doel is om college en gemeenteraad in te laten zien dat Breda beter af is zonder nieuwe bedrijventerreinen en distributiecentra, en dat de focus zou moeten liggen op beter benutten van bestaande bedrijfspanden en -terreinen. Het is mogelijk om aan te sluiten bij deze demonstratie, zolang men zich aan de Coronaregels houdt en het maximum aantal deelnemers niet overschreden wordt.