Zes Brabantse betaald voetbalorganisaties gaan samenwerken voor maatschappelijke impact

NAC Breda, FC Den Bosch, FC Eindhoven, PSV Eindhoven, RKC Waalwijk en TOP Oss starten gezamenlijk met de concepten Old Stars (Walking Football) en Street League (straatvoetbalcompetitie).

De Brabantse betaalde voetbalorganisaties (BVO’s) worden hierbij ondersteund door de Eredivisie CV. Er is een
gezamenlijke ambitie om achter en voor de schermen meer samen op te trekken als het gaat om gedeelde
maatschappelijke thema’s. De samenwerking is op initiatief van BrabantSport, dat de komende twee jaar
vanuit het BrabantSport Fonds, investeert in deze samenwerking. De Brabantse samenwerking heeft als
hoofddoel kinderen en senioren aan te zetten tot (meer) bewegen, bewust te laten worden van een gezonde
leefstijl en het sociale (wenselijke) aspect te stimuleren.

Voetbalclubs zijn een belangrijk onderdeel van de samenleving en hebben een unieke positie om te verbinden.
De kennis uit de sport op het terrein van bijvoorbeeld talentontwikkeling of coaching, kan worden toegepast op
de directe omgeving. Via de profclubs kan bewegen voor alle doelgroepen toegankelijker worden gemaakt.
Vanuit de daadkracht, de energie en de uitstraling van topsportclubs en profvoetballers, kan door de
maatschappelijke afdelingen op een inspirerende manier worden gebruikt in een effectieve aanpak voor
persoonlijke en collectieve ontwikkeling.

MVO-collectief
Het Brabantse samenwerkingscollectief wil in de provincie een zo groot mogelijke maatschappelijke impact
creëren. Van concurrentie is geen sprake. De clubs hebben dezelfde MVO-ambities om inwoners van Brabant
fysiek, mentaal en sociaal te versterken. Zij organiseren de projecten in hun eigen achterland en zien elkaar als
collega’s met een gezamenlijke, maatschappelijke Brabantse ambitie. Door projecten op een vergelijkbare
manier op te zetten en elkaar hierin te ondersteunen, wordt meer slagkracht gegenereerd. Een aantal
foundations is pas recent opgericht. Zij kunnen leren van de foundations die al langer actief zijn. De eerste
gemeenschappelijke projecten zijn Old Stars/Walking Football en de Street Leagues.

Old Stars (Walking Football)
Walking Football is een concept van het Ouderenfonds gericht op het fysiek en sociaal in beweging krijgen van
ouderen. Voor zestigplussers die graag willen blijven voetballen, maar voor wie dit niet meer lukt in het reguliere
(veteranen)voetbal, is Walking Football een uitkomst. De doelstelling van deze vorm van seniorensport is het
bevorderen van de fysieke en psychische gezondheid van ouderen. De spelregels zijn aangepast om verantwoord
en veilig te kunnen bewegen op een manier die past bij de leeftijd en de fysieke gesteldheid van de beoefenaars.

Het concept heeft ook veel aandacht voor het sociale aspect van voetbal. Walking Football wordt bijvoorbeeld
aangevuld met andere sport- en beweegvormen, workshops over gezondheidsthema’s en sociale activiteiten. Het
actief creëren van sociaal contact en betrokkenheid, levert nieuwe vriendschappen tussen beoefenaars op. Ook
worden deelnemers aantoonbaar vaker vrijwilliger bij de voetbalclub.

Het project NAC OldStars is al jaren niet meer weg te denken in Breda en omgeving. Zij spelen elke
woensdagochtend Walking Football bij verschillende amateurverenigingen in de regio. Het stimuleren van een
gezonde leefstijl en het bevorderen van de sociale contacten staan bij NAC OldStars centraal. Naast de sportieve
activiteiten vinden er daarom structureel sociale activiteiten plaats. NAC OldStars wordt georganiseerd in
samenwerking met regionale amateurverenigingen. In totaal hebben inmiddels negen amateurverenigingen een
aanbod voor zestigplussers.

Street League
Street League is een scholenstraatvoetbalcompetitie voor scholieren van groepen 7 en 8 van de basisschool en
de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs. Bij de Street League vindt er een straatvoetbalcompetitie
plaats om de gezonde leefstijl van jongeren te bevorderen, de maatschappelijke betrokkenheid te verhogen en
hen bewust te maken van actuele maatschappelijke thema’s.

Gedurende het schooljaar gaan scholen de strijd aan met elkaar om te bepalen wie de sportiefste school van de
stad is door de inzet van het spelletje voetbal. Hierin draait het niet alleen om het winnen van wedstrijden, maar
vooral om sportief gedrag op en rondom de velden. Zo wordt voetbal als middel ingezet om leerlingen te laten
bewegen en het gedrag op een positieve wijze te beïnvloeden.

Naast de wedstrijden worden ook maatschappelijke aspecten onder de aandacht gebracht via challenges en
workshops. Leerlingen krijgen workshops op gebied van de maatschappelijke actuele thema’s bijvoorbeeld: de
gevaren van social media, omgaan met geld, groepsdruk en alcohol, racisme en discriminatie. Met deze unieke
samenwerking maken we samen Brabant gelukkiger én daarmee sterker door sport!

NAC Street League
De NAC Street League is al sinds 2006 dé straatvoetbalcompetitie van Breda waarbij wij de mooiste balsport van
de wereld inzetten om de gezonde leefstijl van Bredase jongeren te bevorderen, de maatschappelijke
betrokkenheid te verhogen en hen bewust te maken van actuele maatschappelijke thema’s.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren zich bewust zijn van het belang van een gezonde leefstijl en
dat zij meewerken aan een samenleving waarin begrip is voor elkaar en respectvol met elkaar wordt omgaan. Dit
bewustzijn geven wij onze eigen jeugdspelers mee binnen de jeugdopleiding, maar ook deelnemers van de NAC
Street Leagues proberen wij op deze manier te raken. Binnen de verschillende NAC Street Leagues worden dan
ook verschillende actuele maatschappelijke thema’s behandeld in de klas zoals groepsdruk en social media,
pesten, het verantwoord omgaan met geld en het belang van beweging en een gezonde leefstijl. Verder is in de

competitie een zogeheten NOAD-puntensysteem, waardoor teams bij wedstrijden niet alleen beoordeeld worden
op hun voetbalresultaten, maar ook op sportief vlak. Op deze manier hopen wij bewustzijn te creëren op een
ongedwongen wijze.

  • Meer informatie over dé straatvoetbalcompetitie van Breda is te vinden op de website: www.nacstreetleague.nl.

BrabantSport Fonds
Het BrabantSport Fonds is een unieke samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en het Brabantse
bedrijfsleven. Met als founding partners de ondernemers Dirk Lips (Libéma), Robert van der Wallen, Edzo Doeve
(Coöperatie DELA), Ben Mandemakers (DMG) en Eric van Schagen (Simac). Het fonds is onderdeel van
BrabantSport en richt zich volledig op de maatschappelijke impact. BrabantSport maakt Brabant sterker door
sport. Vandaag, morgen en overmorgen. Want een provincie mét sport is sterker dan een provincie zonder sport.
BrabantSport maakt zich daarom hard voor het allerbeste sportklimaat van Nederland, in de breedste zin van het
woord. Dat doet ze voor alle Brabanders, met steun van overheden, Team BrabantSport ambassadeurs,
kennisinstellingen, sportbonden en het bedrijfsleven.

Het fonds is onderdeel van BrabantSport en richt zich volledig op de maatschappelijke impact. BrabantSport
maakt Brabant sterker door sport. Vandaag, morgen en overmorgen. Want een provincie mét sport is sterker dan
een provincie zonder sport. BrabantSport maakt zich daarom hard voor het allerbeste sportklimaat van
Nederland, in de breedste zin van het woord. Dat doet ze voor alle Brabanders, met steun van overheden, Team
BrabantSport ambassadeurs, kennisinstellingen, sportbonden en het bedrijfsleven.

Cookieinstellingen