Team Breda: op naar de winst

Het college legt met de nieuwe sportvisie ‘Team Breda’ de sportambities neer voor de periode 2017-2030. De gemeente wil samen met inwoners, organisaties en verenigingen de ambities oppakken en uitvoeren. Ruimte voor topsport en talentontwikkeling, een sportleerbedrijf, meer mogelijkheden voor bewegen in de openbare ruimte, stimuleren van sportevenementen en de zorg voor vitale sportverenigingen zijn enkele belangrijke speerpunten voor de toekomst. ‘Team Breda’ geeft een vergezicht tot 2030. Dat biedt continuïteit en zorgt ervoor dat kansrijke initiatieven ook daadwerkelijk van de grond kunnen komen.

Wethouder Paul de Beer van Sport: “Bewegen geeft energie en zorgt ervoor dat mensen ook op andere vlakken profiteren. Niet alleen voor individuen, ook voor groepen, instellingen en bedrijven bieden sport en bewegen enorme impulsen. Een sportieve stad bruist, inspireert, straalt passie en bevlogenheid uit, verbindt, zorgt voor cohesie, maakt trots en daagt uit tot grootse prestaties. Iedereen heeft het recht om zijn of haar sportplafond te ontdekken. Met deze visie ‘Team Breda’ gaan we dat samen met de stad en de sportverenigingen realiseren.”

Topsport en talentonwikkeling

Eén van de belangrijke ambities uit ‘Team Breda’ is meer ruimte voor topsport en talentontwikkeling. Breda wil zich nog meer als talentenstad profileren. Breda zet in op de realisatie van een Topsportcentrum dat naast de topsportfaciliteiten voor de binnensport ook dient als schakel tussen sporttalenten, bonden, lokale organisaties en het onderwijs.

Sportleerbedrijf

Het toekomstige sportleerbedrijf wordt het verbindende en uitvoerende platform tussen inwoners en sport, onderwijs, verenigingen, dorpen en wijken en organisatoren van sportevenementen. Studenten krijgen een waardevolle leer- en werkplek in een beroepsauthentieke situatie in de sport. Zo wordt, naast een gedegen opleiding voor de studenten, zowel sociaal-maatschappelijk als bedrijfseconomisch maximaal meerwaarde gerealiseerd bij de organisaties waarvoor ze werken.

Vitale sportverenigingen

Sportverenigingen spelen een belangrijke rol in ‘Team Breda’. De gemeente stimuleert zelfredzaamheid en eigenaarschap. Vitale sportverenigingen zijn daarbij een voorwaarde. Veel verenigingen hebben behoefte aan meer financiële en juridische ondersteuning om hun bestuurskracht te versterken. De gemeente zoekt de balans tussen de rol van de verenigingen, de adviseurs, de gemeente en die van andere partijen, zoals het bedrijfsleven. ‘Team Breda’ wil verenigingen zo goed mogelijk faciliteren bij de opgave waar zij voor staan in de toekomst.

Input voor de visie

De gesprekken die in aanloop naar de nieuwe sportvisie zijn gevoerd met inwoners en organisaties over sport vormen de basis voor de ambities en het uitvoeringsprogramma in ‘Team Breda’. De gemeente gaat samen met alle betrokken inwoners en organisaties als team aan de slag om de waarde van sport en bewegen in Breda de komende jaren te vergroten.

Bespreking in commissie en raad

De commissie Maatschappij bespreekt ‘Team Breda’ op 22 maart. De gemeenteraad besluit hierover op 6 april.

Bijlagentabel
Bijlage Grootte
Visie op sport en bewegen 2017-2030.pdf… 2.67 MB
Uitvoeringsprogramma 2017-2022.pdf… 2.37 MB

Voor het openen van sommige bestanden kan extra software nodig zijn, zie hiervoor de uitlegpagina over downloads.

Altijd op de hoogte van het laatste Breda Nieuws? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

Reacties