Wijkcentrum ’t Kraaienest overgedragen aan stichting

Foto: Gemeente Breda

De Gemeente Breda verkoopt wijkcentrum ’t Kraaienest aan de Stichting Sociaal Cultureel Centrum (SCC) ‘t Kraaienest.

De sociale wijkfunctie van het centrum blijft zo behouden voor de Haagse Beemden. In het wijkcentrum vinden veel culturele, sociale en sportieve activiteiten plaats. Het is een belangrijke ontmoetingsplek voor de mensen in de buurt. Naast buurthuis Gageldonk is ’t Kraaienest de enige andere wijkaccommodatie de Haagse Beemden. Wethouder Paul de Beer van Vastgoed: “De aankoop van het gebouw door de stichting is positief nieuws voor de huurders en voor de buurt als geheel. Daarmee komt een einde aan de jarenlange onzekerheid over het voorbestaan van het wijkcentrum. Ik heb waardering voor de inspanningen van het bestuur van de Stichting om het wijkcentrum een toegevoegde waarde te geven voor de buurt. De Haagse Beemden heeft dit soort plekken nodig voor ontmoeting en voor het vergroten van de sociale de samenhang in de wijk. Ik wens hen veel succes in de toekomst”.

Verkoop en erfpacht

De gemeenteraad besloot in 2011 dat het wijkcentrum op termijn gesloten zou worden. De gemeente had nog tot 2016 een bruikleenovereenkomst met SCC ‘t Kraaienest. Daarna kreeg de stichting de ruimte om te onderzoeken of overname van het gebouw haalbaar was. Die uitkomst was positief en ook bleek dat de buurtfunctie van het centrum heel belangrijk is voor de wijk. Zeker omdat buurthuis De Loper wel is gesloten. De gemeente verkoopt nu het gebouw Tweeschaar 12 aan de stichting. De bijbehorende grond blijft eigendom van de gemeente. Daarvoor betaalt de stichting erfpacht.


Lening

SCC ’t Kraaienest heeft een sluitende exploitatie. Het centrum heeft een goede bezetting met een mix van maatschappelijke activiteiten en commerciële huurders. Desondanks krijgt de stichting geen lening van de bank voor de aankoop. Daarom stelt de gemeente een lening beschikbaar en geeft een korting op de taxatiewaarde van het pand. Dat past binnen de kaders die door de gemeenteraad zijn gesteld: Als een wijkcentrum na verkoop gedurende 10 jaar de wijkfunctie behoudt, verleent de gemeente die eenmalige korting. Die constructie is eerder toegepast bij de verkoop van de Zilverberk in Prinsenbeek en de Dobbelsteen in Princenhage. De lening bedraagt € 245.000 met een looptijd van 30 jaar.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden