Breda kan door met bouwen na verruiming PFAS-norm

Foto: Pexels

Er kan weer grond hergebruikt en verplaatst worden in Breda waardoor activiteiten die stil lagen door de nieuwe PFAS-norm van het rijk weer verder kunnen.

De norm voor de toepassing van PFAS wordt nu in Brabant verhoogd van 0,1 naar 0,9 microgram. Het college van B&W van Breda heeft hiervoor deze week de ‘Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant’ vastgesteld. Landelijk heeft de minister de norm eind november al verhoogd naar 0,8. Brabant doet daar nog een schepje bovenop. In Brabant hebben 56 gemeenten, samen met de omgevingsdiensten deze PFAS-achtergrondwaarden in Brabant opgesteld.

Wethouder Paul de Beer: “We voelden veel urgentie omdat de zo broodnodige bouw van onder meer woningen dreigde te stagneren. Daarom hebben we in Breda samen met de Omgevingsdienst Midden en West Brabant op 1 oktober een conferentie georganiseerd voor bouwers, adviseurs en lokale en regionale overheden over de PFAS problematiek, Daar hebben we afspraken gemaakt om een breed onderzoek naar de PFAS waarden in de Brabantse bodem te doen. Dat onderzoek is nu de onderbouwing voor deze nieuwe norm. Top dat ook de minister op deze lijn zit met een aangepaste norm”

PFAS

PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. PFAS zit in veel producten en door uitstoot zitten deze stoffen in onder andere in de bodem, in bagger en in het oppervlaktewater. Het zijn stoffen die niet of nauwelijks afbreken en ze kunnen schadelijk zijn. Het ministerie heeft eerder dit jaar, nadat het eerste onderzoek was afgerond, met spoed een tijdelijke norm vastgesteld. Die was gebaseerd op de waarnemingsnorm: als je kunt vaststellen dat het in de bodem zit, dan is het al te veel. Deze norm was zo laag dat er bijna geen grondverzet meer kon plaatsvinden. Met de aangepaste norm mag dat weer wel, ook als er een klein beetje PFAS zit.

Handreiking

De handreiking is in opdracht van 56 Brabantse gemeenten opgesteld door de 3 Brabantse Omgevingsdiensten. Alle deelnemende gemeenten nemen zelf een collegebesluit over de handreiking. De handreiking is tijdelijk, totdat, naar verwachting medio 2020, de nieuwe bodemkwaliteitskaart met PFAS is vastgesteld.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden