Kwaliteit taxivervoer moet beter in Breda

Foto: redactie breda nieuws

In 2019 heeft de gemeente Breda een kwaliteitskeurmerk en een taxivergunning ingevoerd voor de zogeheten opstapmarkt en zijn op de nacht van zaterdag op zondag taxi-stewards aanwezig om zaken in goede banen te regelen. Met als doel te komen tot kwalitatief goed en veilig taxivervoer.

Toch blijkt het in de praktijk nog regelmatig voor te komen dat ritten worden geweigerd of duurdere ritprijzen worden gerekend. Dit bleek ook uit de oproep die de gemeente onlangs deed aan haar inwoners om hun ervaring met taxivervoer in Breda te delen. Helaas worden de ‘goede’ chauffeurs de dupe van de ‘rotte appels’. Eerder gemaakte afspraken worden niet nagekomen. De gemeente Breda zet daarom in op meer toezicht en handhaving.

Extra toezicht

Wethouder Adank: “In de praktijk betekent dit dat er vanaf dit moment naast cameratoezicht en de inzet van taxi-stewards extra boa’s worden ingezet op de vrijdag- en zaterdagavond/nacht. Tijdens carnaval gebeurt de extra inzet van zowel boa’s als taxi-stewards alle dagen, dus ook op zondag en maandag. De extra boa’s zullen vooral op en rond de taxistandplaats aanwezig zijn om toezicht te houden en op te kunnen treden wanneer nodig. Zij zullen hierbij een zerotolerance benadering hanteren. Denk hierbij aan maatregelen die kunnen leiden tot schorsing of intrekking van de vergunning, maar ook tot strafrechtelijke sancties. De afhandeling van dit soort maatregelen kunnen zij straks ter plaatse doen in een mobiel kantoor dat tijdelijk op de Prinsenkade wordt geplaatst. Ik hoop dat de sector beseft dat ze hun eigen ruiten verder aan het ingooien zijn. Meer mensen zouden voor de taxi kiezen als de kwaliteit hoger zou zijn.”

Naast de extra inzet op toezicht en handhaving zet de gemeente ook extra mystery guests in om ervaringen met chauffeurs op te halen. Die informatie wordt gebruikt om te kijken waar het goed gaat en welke chauffeurs de regels overtreden. Wij roepen ook klanten nadrukkelijk op om hun ervaring te delen met de gemeente via www.kwaliteitstaxibreda.nl. Alleen samen kunnen we de slechte chauffeurs en bedrijven aanpakken.

De extra inzet van toezicht en handhaving wordt na carnaval geëvalueerd. Dat is ook het moment waarop wordt bekeken welke inzet voor de verdere toekomst nodig is. Uiteindelijk doel is te komen tot een kwalitatief goed taxivervoer met chauffeurs die bijdragen aan een gastvrij Breda. De chauffeurs zijn tenslotte één van de visitekaartjes van de stad Breda; het is belangrijk dat zij gastvrij en betrouwbaar zijn. Dat betekent dat chauffeurs de weg kennen, ook korte ritten rijden, klantvriendelijk en representatief zijn. Alles om u snel en veilig thuis of op het werk te krijgen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden