Begroting 2016 Breda ingedeeld naar maatschappelijke relevante thema’s

Foto: CC0/Public Domain

De Begroting 2016 van Breda is financieel robuust: sluitend, met voldoende reserves en met ruimte voor investeringen. De lokale lasten stijgen niet. Het is voor het eerst een online begroting onder de naam Het Geld van Breda.

De digitale begroting is inzichtelijk en ingedeeld naar maatschappelijke relevante thema’s. Het college heeft de ambities en vertrekpunten uit het op 2 september door de raad vastgestelde Bestuursakkoord ‘Focus op Vooruitgang’ hierin verwerkt. Wethouder Paul de Beer van Financiën: “Met deze begroting bestendigen we de ingezette lijnen van beleid maar we zetten wel nadrukkelijk andere accenten. Het is een robuuste begroting omdat we voldoende reserves hebben, we extra geld kunnen uittrekken voor onze speerpunten en we de lokale lasten gelijk kunnen houden.”

Innovatie, gezamenlijke verantwoordelijkheid voor samenleven in Breda, minder bureaucratie, optrekken in regionaal verband, stimuleren van de economie, maatwerk voor verschillende groepen in de samenleving. Dat laatste sluit ook aan bij de gedachte van ‘Breda Begroot’ waarin bewoners in de pilotwijken zelf aan het stuur staan van de flexibele begroting.

Deze vertrekpunten zijn in de begroting vertaald in accenten op zorg, jeugd, werkgelegenheid, wijkgericht werken, veiligheid, duurzaamheid en economische ontwikkeling.

Voorbeelden uit de begroting

Het college houdt de kwaliteit in het sociaal domein hoog. Dat gaat om alles wat mensen raakt rond zorg, jeugd en werk.

Er is € 4 miljoen uitgetrokken voor het Fonds Stedelijke Ontwikkeling, er komen 715 Garantiebanen bij en de eerste 15 minuten kunnen mensen gratis parkeren in diverse straten binnen de singels. Bovenop de bestaande middelen zet het college de komende jaren € 1,5 miljoen in voor sportaccommodaties, € 1 miljoen voor het duurzamer maken van gemeentelijke gebouwen en € 1 miljoen voor toezicht en handhaving.

  • De lokale lasten voor inwoners stijgen in 2016, 2017 en 2018 niet, ook niet met de inflatiecorrectie.
  • De Begroting is meer dan sluitend en er zijn voldoende buffers ingebouwd om eventuele financiële risico’s op te kunnen vangen.
  • Op woensdag 4 november is de Begrotingscommissie en op donderdag 12 november bespreekt de gemeenteraad de begroting.
  • De online begroting kunt u raadplegen op Het Geld van Breda. Op deze pagina kunt u ook een pdf-bestand downloaden.

Lees meer

>> Uitgaven Nederlandse (lokale) overheden online vergelijken

 

 

Altijd op de hoogte van het laatste Breda Nieuws? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden