Zuidelijke provincies bundelen krachten voor klimaat

Foto:

IJsballen als hagelstenen in Brabant. Straten worden rivieren in Limburg en verzilting in Zeeland: wachten is geen optie! Het is hoog tijd dat we nog meer sámen gaan doen. Klimaattop Zuid wordt een bundeling van regionale krachten’. Zo verwoordt wethouder Paul de Beer (gemeente Breda) de breed gevoelde urgentie om meer actie te ondernemen om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden.

Dijkgraaf Kees Jan de Vet (waterschap Brabantse Delta): ‘De CO2-uitstoot is in het eerste kwartaal van 2018 hoger dan vorig jaar[1]. De urgentie om concrete stappen te zetten wordt alleen maar groter’. De Beer en De Vet zijn twee van de initiatiefnemers voor de Klimaattop Zuid die op maandag 4 juni wordt gehouden in Breda. Tal van overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit Brabant, Limburg en Zeeland hebben hun deelname al toegezegd.

Vaart zetten
Doel van de klimaattop is om krachten te bundelen en vaart te zetten achter alle inspanningen die nu al op veel plaatsen worden gedaan. De netwerkbijeenkomst biedt ook volop mogelijkheden om elkaar te inspireren en te komen tot nieuwe creatieve vormen van aanpak. Aan het eind van de dag moet er een zo concreet mogelijk actieprogramma liggen, dat namens Zuid-Nederland kan worden aangeboden aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Zo kan de opbrengst van Klimaattop Zuid een bijdrage leveren aan de realisatie van het landelijke klimaatakkoord.

Programma
De Klimaattop Zuid vindt plaats op maandag 4 juni 2018 in FutureDome in Breda. Meteoroloog, klimaatdeskundige en voormalig RTL-weervrouw Margot Ribberink presenteert de dag. Naast inspirerende sprekers zoals hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid Jan Rotmans en ‘Plastic visser’ Marius Smit zijn er themasessies en is er een klimaatmarkt. Deze groene infomarkt, met meer dan honderd stands, biedt een breed (gratis!) podium voor groene en/of duurzame initiatieven.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden